Do góry
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
Carpatia Biznes > Felietony

Felietony

Dominik Łazarz: Jedenaście lat rozwoju gospodarczego Polski w UE

Dominik Łazarz: Jedenaście lat rozwoju gospodarczego Polski w UE

Od moment wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej minęło już jedenaście lat. W tym czasie wiele się zmieniło, wzrosła pozycja Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej, poprawił się standard życia mieszkańców, a także nastąpiły pozytywne zmiany w gospodarce. Jednak, co oznaczają pozytywne zmiany w gospodarce?

W dzisiejszym świecie podstawowym wskaźnikiem, który obrazuje tempo rozwoju gospodarczego kraju, jest wysokość Produktu Krajowego Brutto (w skr. PKB) czyli całościowa wartość wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w danym czasie. Skumulowany wzrost PKB dla Polski w przeciągu ostatnich 11 lat członkostwa wyniósł 53%, co ostatecznie oznacza, że Polska gospodarka urosła o ponad połowę. W tym samym czasie pozostałych dziewięć państw, które weszły z Polską do Wspólnoty osiągnęły poziom ok. 32%, zaś wskaźnik ten dla wszystkich krajów unijnych wyniósł zaledwie 12%. Warto zauważyć, że Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który od 2003 r. nie odnotował recesji, czyli ujemnego poziomu wzrostu PKB. Dodatkowo polski Produkt Krajowy Brutto, w przeliczeniu do średniej unijnej wyniósł ponad 68%, i zwiększył się od momentu naszego wejścia do UE, o 19,3%, co jednoznacznie wskazuje na coraz szybsze wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w stosunku do krajów zachodniej Europy.

Wzrost gospodarczy spowodował, że w okresie naszego członkostwa, powstało ponad dwa miliony nowych miejsc pracy i co ciekawe stanowiło to ok. 20% wszystkich nowych miejsc pracy netto w całej Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że wstępując do Wspólnoty, Polska miała najwyższą stopę bezrobocia (obok Słowacji), a dziś po 11 latach członkostwa udało się je obniżyć poniżej średniej dla całej UE. Spowodowało to zwiększenie wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 20-64 lata do blisko 67,5% w poprzednim roku.  Jednak cały czas największym problemem Polski pozostaje bezrobocie wśród osób młodych, które jest lekko wyższe niż średnia, w tym zakresie dla całej UE.

Jedenaście lat temu straszono Polaków wizją zalania polskiego rynku towarami z UE, zwłaszcza rolno-spożywczymi. Dziś po 11 latach członkostwa, Polska ma dodatnie saldo wymiany handlowej z krajami UE, które w ostatnim roku wyniosło rekordowy poziom tj. blisko 29 mld euro, dla przypomnienia tuż przed akcesją saldo to było ujemne (ponad 3 mld euro). W latach 2003-2014 ponad trzykrotnie więcej polskich towarów zostało wyeksportowanych na rynki unijne (125,8 mld euro w porównaniu z 38,4 mld euro w 2003 roku).  W zakresie polskich hitów eksportowych to dominująca grupą były wyroby przemysłu elektromaszynowego, gdzie udział w całości eksportu wyniósł blisko 40%. Kolejne dominujące branże w polskim eksporcie to wyroby przemysłu chemicznego (blisko 14%) oraz artykuły rolno-spożywcze, gdzie udział w eksporcie wynosi ponad 13%. Powyższe wskaźniki wymiany handlowej jednoznacznie pokazują, iż Polska mocno zwiększyła swój udział w rynku Unii Europejskiej, a co najważniejsze z roku na rok więcej towarów i usług sprzedajemy do państw unijnych niż kupujemy.

Kluczowym aspektem wpływającym na obraz gospodarczy Polski są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które w czasie członkostwa Polski w UE wyniosły łącznie ponad 100 mld euro. Ciekawostką jest to, że ok. 80% tych inwestycji pochodzi z krajów Unii Europejskiej (zwłaszcza Niemiec i Holandii), a Polska była liderem w wielkości tych inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na zakończenie warto również pochyli się nad transferami z budżetu UE. Tutaj od momentu akcesji (1 maja 2004) do końca ubiegłego roku, otrzymaliśmy z Unii Europejskiej blisko 110 mld euro. W tym samym czasie nasz kraj wpłacił do budżetu unijnego (głównie w formie składek członkowskich) ok. 35 mld euro. Oznacza to, że po jedenastu latach członkostwa mamy duży dodatni finansowy bilans transferów z budżetu Wspólnoty, wynoszący blisko 75 mld euro.

Powyżej zaprezentowano tylko najważniejsze dane gospodarcze, które wskazują, że okres naszego członkostwa to pozytywny czas w rozwoju Polski. Jednocześnie warto podkreślić, że wskaźniki rozwoju gospodarczego w poszczególnych latach członkostwa utrzymują de facto dość stabilny wzrost. W zakresie efektów naszej jedenastoletniej obecności w UE warto pochylić się nad  obszerną notą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z maja br., w której na podstawie danych z wielu instytucji rządowych i ośrodków badawczych zanalizowano efekty kolejnej rocznicy członkostwa Polski we Wspólnocie.

Dominik Łazarz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie

Nasi partnerzy:

Promuj swoją firmę!

Zarejestruj się!

Jesteś kreatywny?

Zarejestruj się!

© Copyright 2014 PROPAGANDA Sp. z o.o.
Polityka Prywatności / Regulamin