Do góry
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
Carpatia Biznes > Felietony

Felietony

11-10-2015 16:55

Dominik Łazarz: Polityka wizowa USA wobec Polski

Dziś stosunki polityczne i gospodarcze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a Rzeczpospolitą Polską są relatywnie pozytywne. Dlaczego relatywnie? Polska jest jedynym krajem Strefy Schengen nie mającym zniesionego reżimu wizowego z USA.

Czytaj więcej...

15-09-2015 00:45

Dariusz Materniak: Kredyt dla Ukrainy to inwestycja w polską gospodarkę

Podczas zeszłotygodniowej wizyty premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka w Warszawie podpisano porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie kredytu w wysokości 100 milionów euro. Większość tej sumy ma zostać przeznaczona na modernizację i rozbudowę przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim na odcinku granicy w województwie podkarpackim.

Czytaj więcej...

10-09-2015 15:33

Dominik Łazarz: Sytuacja gospodarcza Ukrainy, a współpraca handlowa z Polską

Sytuacja na Ukrainie w punktu widzenia gospodarczego jest bardzo trudna, żeby nie powiedzieć tragiczna. Ukraińska waluta od początku konfliktu z Rosją traci na wartości, m.in. przez szalejącą inflację, co odbija się np. na możliwościach nabywczych mieszkańców tego kraju. Powoduje to kurczenie się ukraińskiej gospodarki, a także zmniejszanie się ilości kupowanych towarów zza granicy.

Czytaj więcej...

03-09-2015 15:03

Dominik Łazarz: JOW – kluczowe zagadnienie niedzielnego referendum!?

Już za kilka dni referendum, w którym odpowiemy na trzy pytania, jedno z nich dotyczy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach na Sejm RP.

Czytaj więcej...

29-07-2015 14:06

Antoni Kopyto: Chytry dwa razy traci. Także w Polsce

  Czy są jakieś granice dla fiskalizmu i podatkowej zachłanności  państwa? To pytanie nurtuje mnie od dawna a ożywa na nowo, gdy okoliczności ku temu skłaniają  a konsekwencje dotykają mnie osobiście. Na przykład – gdy policjant „drogówki” wlepia mi mandat za wydumane przewinienie związane z postawionym dzień wcześniej absurdalnym znakiem drogowym. Tylko dlatego postawionym, by kierowców zaskoczyć, ukarać  i zaliczyć parę punktów do raportu dla zwierzchników policjanta. Albo – to druga sytuacja – gdy ktoś bardzo mi bliski, świetnie wykształcony  za publiczne i moje pieniądze na najlepszej polskiej uczelni … emigruje prze kanał La Manche w poszukiwaniu chleba i życiowych perspektyw.

Czytaj więcej...

22-07-2015 13:32

Dominik Łazarz: Jedenaście lat rozwoju gospodarczego Polski w UE

Od moment wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej minęło już jedenaście lat. W tym czasie wiele się zmieniło, wzrosła pozycja Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej, poprawił się standard życia mieszkańców, a także nastąpiły pozytywne zmiany w gospodarce. Jednak, co oznaczają pozytywne zmiany w gospodarce?

Czytaj więcej...

29-05-2015 15:04

Dominik Łazarz - Mieszkańcy regionu zainteresowani priorytetami polskiej polityki zagranicznej

Mija już trzy lata od momentu, kiedy Rada Ministrów przyjęła priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016. Zasadniczo jest to pierwsza wieloletnia strategia polskiej polityki zagranicznej od momentu odzyskania niepodległości. Jednak nie jest to taka typowa strategia, gdyż jednym z jej ważnych elementów jest obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej, w którym ważną rolę odgrywa społeczność lokalna.

Czytaj więcej...

24-03-2015 23:35

Antoni Kopyto: Socjalne zaniedbania – „skrzecząca” rzeczywistość i … łatwy, polityczny łup

Mogłoby się wydawać, że z racji zainteresowań zawodowych –jedyną domeną moich publicystycznych zainteresowań są innowacje, rozwój  czy postęp technologiczny. Tak nie jest. Sprawy i tematy o wydźwięku społecznym są mi równie bliskie.

Czytaj więcej...

13-03-2015 14:48

Dominik Łazarz: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako ważny element działalności przedsiębiorstw

W ostatnim czasie rządy poszczególnych państw europejskich mocno zaczęły ograniczać swoje wydatki, dotyka to również sfery polityki społecznej. Polityka ta jest ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa i wiąże się m.in. z działaniami na rzecz osób wymagających szczególnego wsparcia (np. niepełnosprawni, bezrobotni), ale również związanymi z ochroną praw pracowniczych czy też przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej...

18-02-2015 20:41

Daniel Szeligowski: Wysadzić Rosję

Aneksja Krymu i wojna w Donbasie nie są dla Rosji celem samym w sobie, a jedynie elementem szerszego planu. Władimir Putin rzucił wyzwanie światu zachodniemu i nie zamierza już dłużej funkcjonować w ramach post-zimnowojennego ładu międzynarodowego. Otwarcie podważając jego fundamenty, w tym nienaruszalność granic państwowych, Prezydent Rosji dąży do stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa, w której Rosja zajmie pozycję równą Stanom Zjednoczonym. Inwazja na Ukrainę to nie wyzwanie rzucone w stronę Kijowa, ale Waszyngtonu. Władimir Putin nie stracił kontaktu z rzeczywistością, jak miała to sugerować w rozmowie z Barackiem Obamą kanclerz Niemiec Angela Merkel. I właśnie powiedział „sprawdzam”.

Czytaj więcej...

03-02-2015 12:09

Antoni Kopyto: Leczyć procedury, czy pacjentów?

Miałem kiedyś zamiar studiować medycynę, bo w genach mojego drzewa genealogicznego jest chyba zapisana pasja do analiz, diagnoz i terapii różnej maści, z tą medyczną w szczególności. Nie poszedłem jednak w ślady  innych członków rodu wśród których aż się roiło od felczerów, doktorów, profesorów medycyny, lekarzy czy pielęgniarek. I może dobrze.

Czytaj więcej...

15-01-2015 19:50

Dominik Łazarz: Równość płci w Polsce w kontekście realizacji Strategii Europa 2020

Jednym z filarów europejskiej polityki społecznej jest zwalczanie dyskryminacji, zwłaszcza dotyczącej równości płci. Obszar ten, który należy do kluczowej polityki horyzontalnej UE, wspierany jest przez wypracowywanie takich przepisów prawnych, aby miały wpływ na niwelowanie dyskryminacji ze względu na różne czynniki m.in. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną czy światopogląd. Niedyskryminacja dotyczy wszystkich dziedzin życia m.in. zatrudnienia czy zarządzania przedsiębiorstwem.

Czytaj więcej...

23-12-2014 13:47

Ewelina Jurasz: Inkubatory kultury w Polsce – dlaczego powstają i komu służą

Tworzenie kultury „od podszewki” jej „inkubowanie” stało się pojęciem modnym, jednocześnie praktycznym i oczekiwanym  w Polsce. Zdawać się może, że „inkubatory” to wytwory slangu biznesowego, co z resztą jest słuszną konotacją. Pojęcie szybko przeszło do nowomowy ngo-sów i dzisiaj inkubator kultury to – w pozarządowym slangu – przedsięwzięcie, którego celem jest „wyinkubowanie kurczaków”, czyli młodych, ledwo co zawiązanych grup społecznych, aby stały się sprawnie funkcjonującymi stowarzyszeniami lub fundacjami .

Czytaj więcej...

18-12-2014 00:58

Ewa Nowak-Koprowicz: Ida i… co dalej? Kultura w Europie. Podkarpacie w kulturze

Ingrid Hamm, dyrektorka Fundacji Roberta Boscha we wstępie inaugurującym w 2007 r. serię Raportów o kulturze „Postęp Europa” - przywołując słowa Jacques’a Delors’a oraz José Manuel’a Barroso o szczególnej roli jaka przypada kulturze i polityce kulturalnej w procesie jednoczenia Europy - pytała o praktyczny wymiar deklaracji, złożonych przez kolejnych przewodniczących Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej...

16-12-2014 16:53

Natalia Białek: Europo, czekamy na zmiany

„Europę czeka czas zmian” - tak rozpoczyna się znany zapewne wszystkim obywatelom Unii Europejskiej (UE) dokument Strategia Europa 2020. Myślę, że młodzi ludzie, którzy obecnie borykają się z problemem bezrobocia i po ukończeniu dwóch kierunków studiów nie mogą znaleźć pracy powiedzieliby nieco odmiennie: „Europo, czekamy na zmiany”. Dla tych osób to nie zapowiedzi i deklaracje, ale konkretne działania w postaci skierowanej do nich pomocy, są na początku kariery zawodowej i w ogóle można powiedzieć drogi życiowej, niezbędne i oczekują ich od zarządzających.

Czytaj więcej...

16-12-2014 16:52

Sylwia K. Mazur: Migracje na Podkarpaciu – szanse czy wyzwanie?

Kryzys gospodarczy sprawił, iż tematy dotyczące kwestii demograficznych, w tym migracji zostały zepchnięte na drugi plan. Reakcją Unii Europejskiej na najcięższe od 80 lat zawirowania gospodarcze była zaplanowana na dziesięć lat unijna strategia wzrostu Europa 2020. W strategii zapisano, iż w świecie zmieniających się zależności, Unia potrzebuje inteligentnej i zrównoważonej gospodarki, która sprzyja włączeniu społecznemu. Plan obejmuje pięć celów w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii. Zmiany powinny zostać osiągnięte do roku 2020.

Czytaj więcej...

30-11-2014 20:13

Ewa Nowak-Koprowicz: Stres w pracy? Nie dziękuję!

136 z 240 mld euro rocznie ogólnych kosztów zaburzeń zdrowia psychicznego w Europie wynika z utraty produktywności w tym absencji chorobowych.  Z kolei, wg badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao (EU-OSHA), za 50-60% wszystkich absencji chorobowych mogą odpowiadać stres i zagrożenia psychospołeczne związane z pracą.

Czytaj więcej...

04-11-2014 12:18

Dominik Łazarz: Równouprawnienie powinno być priorytetem!

Obserwując dyskurs publiczny w Polsce odnośnie równouprawnienia i roli kobiet w społeczeństwie, zastanawiam się skąd tyle dziwnych i spiskowych teorii w tym temacie. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która ostatnio wywołuje tak wiele emocji, powinna być już dawno ratyfikowana i przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Czy osoby wypowiadające się tak krytycznie na jej temat, kiedykolwiek ją przeczytały ze zrozumieniem, w końcu ten dokument ma ponad 40 stron.

Czytaj więcej...

14-10-2014 14:45

Marcin Piasek: Jezioro Tarnobrzeskie – kolejny słomiany miś inwestycyjny?

Jezioro Tarnobrzeskie wraz z całym nowym pojezierzem jest największą inwestycją ekologiczno-rekreacyjną w Polsce. Do tego pionierską, unikatową, jedyną w swoim rodzaju. Powstawała przez dwie dekady, kosztowała nas ponad 1,5 mld zł i cały czas wymaga ogromnych nakładów. Ciągle nie powstało tam ani jedno miejsce pracy w prywatnym sektorze! Tymczasem prezydent miasta uznaje zagospodarowanie akwenu za swój największy sukces i domaga się nadania mu ulicy swojego imienia. To szczególny przypadek w rankingu nieudolności zarządzania, arogancji władzy i marnotrawienia pieniędzy publicznych.  

Czytaj więcej...

02-10-2014 23:41

Marzena Sitarz: Kłopoty z marką

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek dlaczego Coca-Cola kojarzy Ci się z radością, Apple ze stylowym designem, Mercedes z luksusem i bezpieczeństwem, a szwajcarskie zegarki z precyzją? Z punktu widzenia marketingowca pytanie wydaje się być banalne.

Czytaj więcej...

Nasi partnerzy:

Promuj swoją firmę!

Zarejestruj się!

Jesteś kreatywny?

Zarejestruj się!

© Copyright 2014 PROPAGANDA Sp. z o.o.
Polityka Prywatności / Regulamin