Do góry
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
Carpatia Biznes > Poradnik

Poradnik

Masz w planach założenie własnej działalności - wybierz kody PKD

Masz w planach założenie własnej działalności - wybierz kody PKD

Zakładając firmę jednym z Twoich początkowych obowiązków będzie określenie rodzaju usług, w których będzie się specjalizowała. Wykorzystasz do tego właśnie kod PKD.

PKD - POLSKA KLASYFIKACJA GOSPODARCZA


Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej (PKD)
- to system, w którym zostały zebrane wszystkie rodzaje działalności społeczno-gospodarczej, występujące w gospodarce narodowej. PKD stosowane jest w statystyce, rachunkowości, ewidencji, dokumentacji, urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi sensownie wybrać kody PKD, mając na uwadze zakres wykonywanej działalności.

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE DLA SIEBIE KODY: Baza kodów PKD

Czym się kierować wybierając kod PKD?

Dla usprawnienia systemu kodów klasyfikacja PKD została podzielona na sekcje według branży, jaką się trudzi działalność gospodarcza. Każdą z poszczególnych sekcji oznaczono literą alfabetu, od A do U. Kody składają się z pięciu znaków, które kolejno stanowią:

1.sekcję
2.dział
3.grupę
4.klasę
5.podklasę

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wyróżniamy następujące sekcje podziału klasyfikacji kodów PKD 2007:

 • A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • B - górnictwo i wydobywanie
 • C - przetwórstwo przemysłowe
 • D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • F - budownictwo
 • G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • H - transport i gospodarka magazynowa
 • I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • J - informacja i komunikacja
 • K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • P - edukacja
 • Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • S - pozostała działalność usługowa
 • T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • U - organizacje i zespoły eksterytorialne

Kody PKD wprowadzasz w czasie wypełniania wniosku CEIDG-1 (wniosek rejestracji działalności gospodarczej).

Kierując się na stronę Głównego Urzędu Statystycznego skorzystasz z wyszukiwarki kodów oraz opisów konkretyzujących zakres danych PKD.

Problem z wyborem kodu PKD - interpretacja indywidualna

W sytuacji, gdy masz problem z właściwym określeniem kodu PKD możesz zwrócić się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej. Wystarczy wystosować pisemny wniosek z załączonym opisem działalności, w której się specjalizuje firma wraz z czytelnym podpisem. Wysokość opłaty za udzieloną pomoc zależna jest od liczby nadanych przez ośrodek kodów PKD. Pamiętaj, że dokument możesz złożyć w dowolnym terminie, sposób złożenia również nie został dokładnie określony, dlatego możesz to zrobić za pomocą: faksu, poczty elektronicznej, osobiście, pocztą tradycyjną.

WAŻNE: Na rozpatrzenie wniosku i wydanie interpretacji indywidualnej urząd ma 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy sprawy wymagają większego poświęcenia czasu termin ten może nawet wydłużyć się do 60 dni.

Nasi partnerzy:

Promuj swoją firmę!

Zarejestruj się!

Jesteś kreatywny?

Zarejestruj się!

© Copyright 2014 PROPAGANDA Sp. z o.o.
Polityka Prywatności / Regulamin