Praca

27% polskich pracodawców chce zatrudniać, a 17% zwalniać w III kw. 2022 r.

praca zwolnienia zatrudnienie oferty 2022

Nowych pracowników w Polsce chce w III kw. br. pozyskiwać 27% firm, podczas gdy 17% planuje redukować etaty, wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Prognoza netto zatrudnienia (różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia) wynosi +11%, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. kw/kw oraz wzrost o 1 pkt proc. r/r.

„Największą chęć rozbudowy zespołów deklarują duże (prognoza netto zatrudnienia +20%) oraz średnie przedsiębiorstwa (+15%). Nieliczne działania rekrutacyjne zamierzają prowadzić małe firmy (+1%), natomiast mikro przedsiębiorstwa planują redukcje etatów (-4%)” – czytamy w raporcie.

Z badania wynika, że w III kw. 2022 roku rozbudowę zespołów przewidują przedsiębiorcy z 7 spośród 10 analizowanych sektorów.

Najbardziej intensywne działania rekrutacyjne prognozują przedstawiciele sektora produkcji przemysłowej (+33%), a także IT, technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów (+26%) oraz budownictwa (+19%). W obszarze restauracji i hoteli odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia wyniósł 15%, podobnie w bankowości, finansach, ubezpieczeniach, nieruchomościach – 13%.

W ujęciu regionalnym najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne zgłaszają firmy zlokalizowane w południowo-zachodnim regionie kraju (+17%), najbardziej ostrożnie w swoich deklaracjach rekrutacyjnych są firmy ze Wschodu (+3%).

Wyniki dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) wskazują na to, że w 22 z 23 analizowanych rynków firmy przewidują wzrost zatrudnienia, jedynie w Grecji firmy prognozują redukcje etatów.

Najwyższe prognozy netto w zakresie rekrutacji dla regionu EMEA przewidywane są dla Indii (+42%), RPA (+32%) i Portugalii (+37%), zaś najniższe w przypadku Grecji (-2%), Polski (+11%), Rumunii i Słowacji (po +12%).

„W ujęciu globalnym największą chęć pozyskiwania nowych pracowników deklarują przedsiębiorcy reprezentujący sektor IT, technologii, telekomunikacji, komunikacji oraz mediów. Prognoza netto zatrudnienia w tym obszarze wyniosła +44%. Kandydaci mogą też liczyć na dużą liczbę ofert pracy w bankowości, finansach, ubezpieczeniach i nieruchomościach (+38%) oraz produkcji przemysłowej (+33%)” – czytamy dalej.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kw.2022 r. został opracowany na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 522 pracodawców w Polsce. Badanie zostało zrealizowane globalnie, w terminie od 1 do 29 kwietnia na grupie ponad 45 000 pracodawców, reprezentujących 40 rynków.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top