News

Aktywny Maluch 2022-2029: stary program, nowa nazwa i większe kwoty dofinansowania

aktywny maluch dofinansowanie

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” otrzymał nową nazwę „Aktywny Maluch 2022 – 2029”.

Zwiększone zostały kwoty dofinansowania.

To nie tylko zmiana nazwy programu, ale także wprowadzenie bardzo korzystnych warunków dla samorządowców – podczas konferencji prasowej podkreślała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

Do tej pory na jedno tworzone miejsce pracy przeznaczaliśmy 35 862 zł a po zmianie 57 528 zł. Ale to nie wszystko. Wcześniej do tej kwoty 35 862 zł doliczany był podatek VAT i samorząd musiał sam znaleźć pieniądze we własnym budżecie, żeby go pokryć. Zmiana, która została wprowadzona końcówką kwietnia bieżącego roku stworzyła możliwość finansowania podatku VAT z kosztów kwalifikowanych.

Wojewoda przypomniała, że program „Aktywny Maluch” finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i z Krajowego Planu Odbudowy.

Budżet Programu w skali kraju na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki wynosi niemal 6,5 mld zł, w tym z KPO – ponad 2,7 mld zł i FERS – ponad 3,7 mld zł.

Zabezpieczony budżet wojewody podkarpackiego na cały program w perspektywie 2024 – 2029 wynosi 341 mln zł (FERS i KPO łącznie).

W 2024 roku na Podkarpaciu podpisanych zostało już 90 umów, w tym 78 z samorządami. Będą one aneksowane.

Będziemy zwiększać samorządowcom kwotę dotacji z 35 862 zł do 57 528 zł – mówiła wojewoda podkarpacki.

Zawartych zostało także 12 umów z podmiotami niepublicznymi. Tu kwota dotacji wynosi na jedno dziecko 12 410 zł (ta nie uległa zmianie).

Łączna kwota wynikająca z podpisanych umów to 110 273 625 zł na utworzenie 1153 miejsc dla dzieci.

Teresa Kubas-Hul zachęcała samorządowców, ale też podmioty niepubliczne, które chcą tworzyć kolejne miejsca w żłobkach do wzięcia udziału we wznowionym naborze.

Mamy do dyspozycji ponad 224 mln zł na utworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Czekamy na wnioski o ich dofinansowanie – apelowała.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top