News

Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki z największym zaufaniem

andrzej duda cbos

Prezydent Andrzej Duda, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i premier Mateusz Morawiecki to liderzy rankingu zaufania w styczniu.

Tak wynika z sondażu CBOS.

Z największą nieufnością spotyka się prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz szef PO Donald Tusk.

W styczniu liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Andrzej Duda; zaufanie do niego deklaruje 54 proc. badanych (o 4 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu). Nieufność wobec prezydenta wyraża 35 proc. respondentów (spadek o 2 punkty).

Drugie miejsca zajmuje wiceszef PO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 40 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc.), a nie ufa 37 proc. (wzrost o 1 pkt procentowy).

W styczniu na trzecim miejscu w rankingu zaufania znalazł się premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 38 proc. badanych (o 1 punkt procentowy więcej), a nieufność wyraża wobec niego 50 proc. ankietowanych (bez zmian).

Kolejne miejsce zajął szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak, któremu ufa 37 proc. (wzrost o 1 punkt proc.), a 34 proc. badanych deklaruje w stosunku do niego nieufność (spadek o 1 punkt proc.).

Na piątym miejscu znalazł się, po spadku z trzeciego, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 36 proc. ankietowanych (spadek o 7 punktów procentowe). Nieufność w stosunku do Hołowni wyraża 37 proc. ankietowanych (o 8 pkt proc. więcej niż w grudniu).

Szefowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 34 proc. respondentów (spadek o 1 punkt proc.). W styczniu nieufność w stosunku do niego wyraża 28 proc. (wzrost o 1 punkt procentowe).

Zaufanie do przewodniczącego PO Donalda Tuska deklaruje 30 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy); nieufność wobec niego wyraża 54 proc. ankietowanych (o 3 punkty proc. więcej niż w grudniu).

W grudniu minimalnie polepszyły się notowania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; zaufanie do niego deklaruje 30 proc. badanych (o 1 punkt procentowy więcej niż przed miesiącem), nie ufa mu 57 proc. ankietowanych (spadek o 3 punkty proc.).

Ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu ufa 29 proc. ankietowanych, zaś nieufność wyraża 34 proc. badanych. Jak zauważa CBOS, notowania Niedzielskiego nie zmieniły się znacząco od października ubiegłego roku, kiedy to ostatnio badani byli proszeni o jego ocenę.

Na kolejnym miejscu rankingu znalazła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek, której ufa 29 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy), a 34 proc. deklaruje wobec niej nieufność (tyle samo, ile w grudniu).

Politykowi Konfederacji WiN Krzysztofowi Bosakowi ufa 26 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), nie ufa mu 34 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.).

26 proc. badanych ma zaufanie do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry (wzrost o 1 punkt procentowy). Jednak dominującym nastawieniem wobec szefa MS pozostaje nieufność – takie nastawienie ma 55 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty proc.).

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński zdobył 25 proc. deklaracji zaufania (bez zmian) i 27 proc. deklaracji nieufności (spadek o 1 punkt proc.).

Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego obdarza zaufaniem 24 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe), nie ufa mu 36 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt proc.).

Zaufanie do szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua deklaruje 22 proc. ankietowanych (o 3 punkty procentowe więcej), 16 proc. (spadek o 1 punkt proc.) wyraża w stosunku do niego nieufność. 47 proc. badanych nie zna szefa MSZ.

Wicepremierowi, szefowi MAP Jackowi Sasinowi ufa 22 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy); nieufność w stosunku do niego wyraża 47 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe).

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk cieszy się zaufaniem 19 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy), nie ufa mu 20 proc. badanych (wzrost o 1 punkt). 48 proc. nie zna ministra rolnictwa.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia br. na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. – CATI i 18,7 proc. – CAWI).

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top