News

Apel o ściganie przestępców niszczących maszty telekomunikacyjne i szerzących dezinformację m.in. o 5G

5g nieszczenie masztów dezinformacja fake news

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji apeluje o stanowcze ściganie przestępców niszczących maszty telekomunikacyjne i szerzących dezinformację. PIIT podkreśla, że brak zdecydowanej reakcji doprowadzi do tragedii. Zwraca też uwagę na narastanie fali fake newsów w dobie epidemii.

„Jesteśmy świadkami fali agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze o charakterze krytycznym. Oprócz dezinformacji, mamy do czynienia z przestępstwami polegającymi na niszczeniu urządzeń telekomunikacyjnych, które zapewniają łączność milionom Polaków” – podkreśliła PIIT w swoim oświadczeniu.

Izba zwróciła się m.in. do rządu, samorządów oraz organów ścigania, apelując o zdecydowane działania w związku z kryminalną działalnością zakłócającą działanie technologii, od której – jak wskazała – zależy życie i zdrowie obywateli oraz funkcjonowanie państwa.

„Bez infrastruktury sieci bezprzewodowych i jej stałej rozbudowy, niemożliwe jest skuteczne działanie systemów ratunkowych. Znacznie utrudniony będzie również rozwój polskiej gospodarki oraz funkcjonowanie niemal każdej dziedziny naszego życia zawodowego i prywatnego, w trakcie i po epidemii” – oświadczyła PIIT.

Wezwała także właścicieli największych portali społecznościowych w kraju do podjęcia skutecznych działań wymierzonych w strony lub w autorów szerzących dezinformację na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie czy też rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 przez sieci bezprzewodowe, w tym 5G.

Izba zwróciła uwagę, że fala nieprawdziwych informacji narasta, co – w jej ocenie – wymaga reakcji administracji państwowej oraz platform mediów społecznościowych w szczególności YouTube, Facebook, Twitter.

„Negatywne przekazy grup wykorzystujących strach przed epidemią COVID-19 i jej rzekomy związek z infrastrukturą telekomunikacyjną docierają do społeczeństwa mocniej niż kiedykolwiek. Jednocześnie, podżegacze wprost nawołujący w mediach społecznościowych do przestępstw pozostają całkowicie bezkarni” – podkreśliła PIIT.

W ocenie Izby bierna postawa wobec takich działań prowadzi do sytuacji, w których atakowane są nie tylko maszty telekomunikacyjne, ale też osoby przy nich pracujące.

PIIT przywołała próbę zniszczenia masztu w Krakowie w ubiegłym roku, a także podpalenie masztów telefonii komórkowej, do którego ostatnio doszło w Łodzi. „Te zdarzenia, wskazują, że ludzie zaangażowani w te przestępstwa, nie cofną się przed kolejnymi działaniami. To może oznaczać, że dojdzie w końcu do tragedii, w której zginie człowiek” – zaznaczyła.

„Przyzwolenie na szerzenie braku zaufania do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i powielanie krążących w Internecie fake newsów na temat sieci komórkowych i technologii 5G jest działaniem wysoce nieodpowiedzialnym. Jest to też działanie na szkodę polskiego państwa i jego bezpieczeństwa. Każdy wątek działań przestępczych powinien zostać wyjaśniony przez odpowiednie do tego służby” – podkreśliła PIIT.

W oświadczeniu Izba zaakcentowała też wagę edukacji i komunikacji opartej na faktach i wiedzy naukowej. „W związku z postępującą dezinformacją w temacie oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zachęca do czerpania wiedzy ze sprawdzonych źródeł oraz weryfikowania udostępnianych treści, zarówno przez użytkowników, jak i właścicieli popularnych platform” – czytamy.

„Żadne rzetelnie przygotowane badania naukowe nie wskazują na powiązania pola elektromagnetycznego, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, z powstawaniem nowotworów i innych chorób” – podkreśliła PIIT.

W oświadczeniu wymieniła też kilka stron internetowych, na których można się zapoznać z badaniami, analizami i artykułami na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego wykorzystywanego m.in. w telekomunikacji, a wśród nich gov.pl/web/5g, who.int/peh-emf/en/, icnirp.org, emfexplained.info/pol/, nafalinauki.pl oraz badzwzasiegu.pl. (PAP)

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top