Biznes

Asseco Poland widzi popyt na rozwiązania IT. Szuka celów akwizycyjnych za granicą

asseco poland

Asseco Poland obserwuje utrzymujący się popyt na rozwiązania IT – poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

Grupa chce większego zaangażowania lokalnych spółek w szukaniu celów akwizycyjnych za granicą.

„Z optymizmem patrzymy na kolejne okresy. Obserwujemy utrzymujący się popyt na rozwiązania IT. Chociaż w prasie możemy przeczytać o spadku dynamiki wzrostów w wydatkach informatycznych w przedsiębiorstwach – nie wiemy czy to nowy trend – u nas jeszcze nie jest on widoczny” – powiedział na konferencji prasowej wiceprezes zarządu, Marek Panek.

Wskazał, że grupa prowadzi aktualnie rozmowy z 3, 4 firmami dotyczące ewentualnych akwizycji w Polsce.

„Nie potrafię powiedzieć czy te rozmowy (dotyczące akwizycji – przyp. PAP Biznes) skończą się dobrze, na razie jest brak kompromisów w wycenach, a oczekiwania mamy wysokie” – powiedział Marek Panek.

„Odnośnie akwizycji za granicą to wdrożyliśmy tam nowy mechanizm – chcemy większego zaangażowania lokalnych spółek w szukaniu celów akwizycyjnych, bo spółki te lepiej znają tamtejsze rynki. Wiedzą, które firmy są dobre, kto jest konkurentem, a kto partnerem” – dodał.

Przychody grupy Asseco wyniosły w I kwartale 4.335,4 mln zł.

„W grupie Asseco mamy 7-proc. wzrost przychodów rdr, natomiast pamiętajmy, że my w tamtym roku mieliśmy ponad 20-proc. wzrost z powodu bardzo dużych różnic kursowych. W tym roku te różnice kursowe działają w drugą stronę – stąd wzrost nie jest taki dynamiczny. Natomiast jak przeliczyliśmy wzrost organiczny w kursach stałych, to jest on na bardzo podobnym poziomie jak było w tamtym roku po pierwszym kwartale” – powiedział Marek Panek.

Wskazał, że efekt kursowy najbardziej widoczny jest w segmencie Formula Systems, na drugim miejscu w segmencie Asseco International. W Asseco Poland efektu kursowego w ogóle nie ma, dlatego są tam największe wzrosty przychodów.

Przychody polskiego segmentu działalności, nazywanego przez grupę: Asseco Poland, (w tym m.in. spółki-matki), wzrosły o 11,9 proc. rok do roku, do 457,1 mld zł. Zysk EBITDA segmentu spadł o 1,3 proc. do 89,4 mln zł.

Segment Asseco International wypracował 988,4 mln zł przychodów, o 5,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA był o 2 proc. wyższy i wyniósł 145 mln zł.

Izraelski segment Formula Systems miał 2,9 mld zł przychodów, o 7,3 proc. więcej niż przed rokiem oraz 392,6 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 6,3 proc. rok do roku.

„Zysk operacyjny grupy wzrósł o 3 proc. Tutaj też występuje ujemny efekt różnic kursowych, natomiast mówiliśmy o tym, że rentowność będzie spadała w porównaniu do poprzedniego roku – pamiętajmy, że porównujemy się do kwartału sprzed wojny, który był wyjątkowo dobry. Zatem 3-procentowy wzrost wyniku wydaje się zadowalający, choć uczciwie trzeba powiedzieć, że 9,2 proc. rentowności wynika z tego, że delikatnie wciąż szybciej rosną nam koszty niż przychody, natomiast dynamika kosztów dramatycznie spowolniła. (…) Spodziewam się w tym roku stabilizacji” – powiedziała wiceprezes zarządu, Karolina Rzońca-Bajorek.

Zysk operacyjny grupy w pierwszym kwartale wyniósł 397,6 mln zł, a EBITDA wyniosła 622,5 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali wyniki odpowiednio na 390,6 mln zł i 614,9 mln zł.

Zysk netto j.d. grupy Asseco Poland w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 108,1 mln zł. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

„Asseco Poland wypadło lepiej niż się spodziewaliśmy. (…) Wpływa na to miał sektor zdrowia – przede wszystkim nastąpiła w tym sektorze dobra kontraktacja, choć to rozproszony rynek, więc trudno wskazać jeden trend. Wpływ na dobry wynik miał także sektor energetyki, bo nie zakładaliśmy tarczy solidarnościowej” – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma wartość 11,15 mld zł. Backlog jest zbieżny z wartością portfela zamówień, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku (11,19 mld zł).

Portfel zamówień na 2023 rok w segmencie Asseco International jest obecnie 7 proc. wyższy i wynosi 2,22 mld zł. W segmencie Formula Systems spadek portfela zamówień rok do roku sięga 4 proc. i ma wartość 7,54 mld zł. Portfel zamówień segmentu Asseco Poland na 2023 rok wynosi 1,39 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 13 proc.

W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 rok, wzrost wynosi 4 proc. do 11,69 mld zł.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top