Poradnik

Badania relacji wewnętrznych niezwykle pomocne w budowaniu pozytywnego wizerunku Twojej firmy

wizerunek firmy relacje wewnętrzne

Aby zbudować pozytywny wizerunek firmy, konieczna jest przede wszystkim dobrze zaplanowana strategia komunikacyjna organizacji. Chodzi tutaj nie tylko o konkretne działania podejmowane w otoczeniu firmy, ale również te realizowane wewnętrznie. Według badania „Efektywność zaczyna się od komunikacji wewnętrznej”, aż 71% przebadanych pracowników uznało, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie osiągnąć sukcesu rynkowego bez otwartego i partnerskiego dialogu ze swoimi pracownikami. Badania relacji wewnętrznych to wygodne narzędzie do wyciągania wartościowych wniosków oraz formułowania rekomendacji co do konkretnych działań, z którego powinna korzystać obecnie każda firma.

Świadomy pracownik

Pracownicy są coraz bardziej świadomi tego, jak istotną rolę pełni sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie. Zdają sobie również sprawę z tego, że mają oni coraz większy wpływ na zewnętrzny wizerunek swojego przedsiębiorstwa. Co więcej, wzrosły także ich wymagania względem pracodawców, od których oczekują przede wszystkim transparentności w zakresie informowania o celach realizowanych przez przedsiębiorstwo oraz wiedzy o tym, jak wpływają na nie obowiązki zawodowe, które wykonują.

Efektywność biznesowa firmy to nie tylko skuteczna komunikacja wewnętrzna, ale również możliwość formułowania przez pracowników własnych pomysłów oraz propozycji usprawnienia funkcjonowania całej organizacji.

Kiedy warto wykonać badania komunikacji i relacji wewnętrznych?

Właściwa komunikacja oraz prawidłowe relacje wewnętrzne to klucz do wydajności pracowników, a także efektywności podejmowanych przez firmę działań. Wydaje się mało prawdopodobne, aby przedsiębiorstwo mogło odnieść sukces i być konkurencyjnym na rynku bez odpowiedniego przepływu informacji i otwartości na dialog. Dlatego niezwykle ważne jest, aby systematycznie monitorować, weryfikować i na bieżąco usprawniać system komunikacji firmowej. Pomoże w tym narzędzie, jakim jest badanie komunikacji i relacji wewnętrznych (https://www.exacto.pl/badania-relacji-wewnetrznych/).

relacje wewnętrzne firma wizerunek

Jakie są podstawowe cele badania komunikacji i relacji wewnętrznych?

Celem badania komunikacji i relacji wewnętrznych jest przede wszystkim wyciągnięcie jak najbardziej wartościowych wniosków oraz rekomendacji co do konkretnych rozwiązań, zorientowanych na budowanie jeszcze wydajniejszego systemu komunikacji wewnętrznej, który wzmocni zaangażowanie pracowników i realizację strategii biznesowej firmy.

Główne cele badania relacji wewnętrznych to:

  • zdefiniowanie mocnych i słabych stron aktualnego systemu komunikacji wewnętrznej firmy
  • ocena przepływu informacji koniecznych do efektywnego realizowania zadań przez poszczególnych pracowników/działy/piony
  • określenie poziomu doinformowania (pokazanie, w jakim stopniu pracownicy otrzymują niezbędne informacje z różnych źródeł, za pośrednictwem konkretnych kanałów komunikacji i w obszarze danych zagadnień)
  • sprecyzowanie najważniejszych potrzeb komunikacyjnych (określenie najbardziej pożądanych przez odbiorców tematów, kanałów i form komunikowania)
  • ocena wydajności poszczególnych narzędzi i kanałów komunikacji pod kątem zaspokajania przez nie potrzeb informacyjnych poszczególnych grup pracowników
  • rekomendacje konkretnych działań prewencyjnych i naprawczych w odniesieniu do uzyskanych wyników

Długofalowy proces

Bez względu na to, jakie rekomendacje zostaną wdrożone przez pracodawcę, kluczowym celem jest poprawa komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami firmy. Aby jednak odnieść sukces w tym zakresie, należy przede wszystkim nieustannie budować więź na linii przełożony – pracownik.

Komunikacja wewnętrzna to długofalowy proces, a nie jednostkowe zdarzenie, które ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy firmę dotyka kryzys.

Jeżeli więc danej firmie zależy na zatrzymaniu w jej szeregach doświadczonych i wartościowych pracowników oraz na budowaniu pozytywnego wizerunku zarówno w wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, należy kultywować w nich poczucie, że mają oni duży wpływ na działania firmy, co przekłada się na jej rynkowe sukcesy. Warto również nieustannie budować dobrą i otwartą na dialog relację pomiędzy przełożonymi a ich podwładnymi.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top