Biznes

Baranów Sandomierski. Jubileusz 25-lecia SSE Mielec oraz 30-lecia ARP

sse europark mielec arp obchody rocznica
fot. A. Magda

Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Mielec (SSE Mielec) była jedynym ratunkiem dla pogrążonego w kryzysie ekonomicznym miasta. Po 26 latach jej funkcjonowania nikt nie ma wątpliwości, że utworzenie stref było korzystnym przedsięwzięciem.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) nadrabia pandemiczne zaległości i dziś w Baranowie Sandomierskim zorganizowała konferencję z okazji przypadającego w ubiegłym roku jubileuszu 25-lecia SSE Mielec oraz 30-lecia ARP.

Okres transformacji ekonomicznej szczególnie boleśnie odczuli mieszkańcy Mielca. Miasto było oparte na funkcjonowaniu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Zmiany polityczne i ekonomiczne jakie nastąpiły w kraju po 1989 roku spowodowały, że przedsiębiorstwa takie jak WSK Mielec zaczęły upadać. W swoim szczytowym okresie WSK zatrudniała prawie 20 tysięcy osób, a produkowane przede wszystkim samoloty trafiały głównie na rynek wschodni. Z oczywistych względów firma zaczęła przeżywać trudności. Nie było też pomysłu na zagospodarowanie mającego wciąż wielki potencjał kapitału ludzkiego. Zaczęły się zwolnienia grupowe i strajki. Sytuacja Mielca z roku na rok stawała się dramatyczna. Jeszcze w końcu 1990 roku stopa bezrobocia dla Mielca i okolic wynosiła 6,7 procenta, ale na koniec 1993 roku wzrosła już do niemal 22 procent, co klasyfikowało region mielecki jako obszar strukturalnego bezrobocia.

Pomysłem na rozwiązanie ekonomicznych problemów miała być strefa ekonomiczna czyli obszar ze specjalnymi ulgami dla przedsiębiorców. Było to zupełnie nowe rozwiązanie w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Na takie zupełnie nowatorskie i pionierskie rozwiązanie zgodę musiał wyrazić rząd. W pracach nad opracowaniem koncepcji strefy pracowali eksperci z Mielca. Nie brakowało przeciwników tego typu rozwiązania. W 1995 roku rząd oficjalnie powołał Specjalną Strefę Ekonomiczną EuroPark Mielec. Jej głównym założeniem było zwolnienie z podatku przedsiębiorców na 10 lat. Efekty były bardzo korzystne. Od samego początku strefa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony firm polskich, jak i inwestorów zagranicznych. Miasto z rok na rok zaczęło nadrabiać zaległości. Idea specjalnych stref również sprawdziła się, bo zastosowano ją również w innych regionach kraju przeżywających ekonomiczne problemy.

Podczas spotkania marszałek Władysław Ortyl wraz z występującą w imieniu przewodniczącego Sejmiku Województwa, radną województwa Kamilą Piech wręczyli odznakę honorową Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego rodzinie śp. Stanisława Padykuły. Sejmik podjął decyzję jeszcze w ubiegłym roku, ale pandemia uniemożliwiła wręczenie wyróżnienia wcześniej. Jubileusz Strefy Ekonomicznej, w powstaniu której śp. Stanisław Padykuła miał olbrzymie zasługi, była najlepszą ku temu okazją.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza pierwszą w Polsce Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, utworzoną w 1995 roku. Przepisy regulujące funkcjonowanie stref stanowiły, że strefa jest ściśle wydzielonym geodezyjnie obszarem naszego kraju. W odniesieniu do tego reżimu prawnego powierzchnia SSE EURO-PARK MIELEC wynosi 1723,9743 ha i jest zlokalizowana w 33 podstrefach w województwach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim (Gorlice), śląskim (Częstochowa) i zachodniopomorskim (Szczecin).

W nowym prawodawstwie tj. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji każdemu z Zarządzających przydzielony został obszar (powiaty), na których realizują oni zadania określone w ustawie. We właściwości zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC jest obszar obejmujący 19 powiatów w woj. podkarpackim: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski oraz dwa miasta na prawach powiatu: Krosno i Rzeszów oraz 4 powiaty w woj. lubelskim: lubartowski, lubelski, świdnicki i jedno miasto na prawach powiatu Lublin.

Zachętą inwestycyjną w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji” jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE – uzależniona w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości kojarzonej z stopą bezrobocia i wielkością przedsiębiorcy) i jakościowych (szczegółowo opisanych w rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej).

Wielkość tej pomocy zależy od statusu przedsiębiorcy i nakładów inwestycyjnych jakie zamierza ponieść. Dla średniego będzie to 60% kosztów kwalifikowanych projektu a dla małego/mikro 70% kosztów kwalifikowanych np. mały przedsiębiorca inwestujący 10 mln zł może uzyskać pomoc na poziomie 7 mln zł.

Dane statystyczne dotyczące działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Nakłady inwestycyjne: 11,6 mld zł

Miejsca pracy: 35,9 tys.

*wg stanu na 31.03.2021 r.

W ramach programu Polska Strefa Inwestycji zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC wydał dotychczas 87 decyzji o wsparciu, uprawniających przedsiębiorców do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Deklarowane nakłady inwestycyjne: 3,0 mld zł

Deklarowane do utworzenia nowe miejsca pracy: 1,2 tys.

*wg stanu na 08.06.2021 r.

sse europark mielec arp obchody rocznica

fot. A. Magda

sse europark mielec arp obchody rocznica

fot. A. Magda

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top