Inwestycje

Będzie dalsza rewitalizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk–Dynów

kolejka wąskotorowa przeworsk dynów
fot. Powiat Przeworski

Przeworsk. 26 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku została podpisana umowa na realizację kolejnego odcinka inwestycji pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy–Dynów”.

II etap rewitalizacji tj. wykonania prac budowlanych wyniesie 29 648 446,02 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 488 763, 51 zł.

Całkowita wartość projektu I i II etapu realizacji inwestycji wyniesie 56 273 215,55 zł brutto, w tym wartość dofinansowania 37 636 407,49 zł, co stanowi 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu.

Umowa została podpisana pomiędzy Powiatem Przeworskim reprezentowanym przez Starostę Przeworskiego Bogusława Urbana i Wicestarostę Jacka Kierepkę przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Kowal a firmą Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Wojciecha Więckowskiego.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt, Członek Zarządu Powiatu Łukasz Laska, Radni Krzysztof Bartuś i Tomasz Syk.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna.

Kolejka wąskotorowa w Przeworsku po rewitalizacji

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie polegające na rewitalizacji II etapu zabytkowej linii kolei wąskotorowej o długości 16,100 km wraz z remontem rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych nawierzchni torowej i oznakowania. Po zrealizowaniu obu etapów inwestycji, całkowita długość przebudowanej lub zmodernizowanej linii kolejowej wyniesie 29,110 km.

Prace remontowe pozwolą na przywrócenie pierwotnych parametrów linii kolejowej tj. dopuszczalnej prędkości pociągów V=35 km/h oraz poprawią bezpieczeństwo przejazdów kolejowych.

Celem przedsięwzięcia będzie przywrócenie sprawności eksploatacyjnej linii kolejowej poprzez poprawę stanu technicznego torowiska, co pozwoli na ochronę przed dalszym niszczeniem zabytkowej linii kolejowej.

Inwestycja przyczyni się do większego zainteresowania turystów przejazdami po linii wąskotorowej i przez to, do rozwoju turystycznego regionu.

Zadanie zrealizowane będzie w terminie do 15 sierpnia 2023 r.

źródło: Powiat Przeworski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top