Inwestycje

Będzie przebudowa drogi Zarzecze–Rzeczyca Długa w Gminie Pysznica. I nie tylko

zarzecze rzeczyca długa droga przebudowa
fot. Powiat stalowowolski

Stalowa Wola. Powiat Stalowowolski pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację dwóch kolejnych inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze–Rzeczyca Długa w Gminie Pysznica, na odcinku o długości 5 438 metrów oraz modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli, to zadania, które rozpoczną się w najbliższych miesiącach. W czwartek w Starostwie Powiatowym podpisano umowy z wykonawcami.

W ramach zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica” zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia jezdni wraz z podbudową, wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne jezdni. Powstanie droga o przekroju ulicznym, jezdnia szerokości 6 m.

Ponadto, wzdłuż krawędzi jezdni po prawej stronie zostanie wykonane pobocze o szer. 1 m o nawierzchni z kruszywa łamanego, po lewej o szerokości zmiennej do istniejącego ścieku prefabrykowanego, za którym znajduje się istniejąca ścieżka rowerowa. Natomiast po prawej stronie zostanie wykonany rów ziemny umocniony płytami prefabrykowanymi ażurowymi, za rowem chodnik z kostki brukowej szerokości 1,5 m na długości  1760 m.

Na to zadanie Powiat Stalowowolski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 11 200 000 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 14 mln zł. Pozostałe wydatki będą sfinansowane z budżetów Powiatu Stalowowolskiego oraz Gminy Pysznica.

Planowany termin zakończenia robót to styczeń 2024 roku. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Druga z inwestycji, modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2, realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 2 tj. segmentu A i segmentu B. Zadanie będzie obejmować termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia i docieplenia dachów, izolacje ścian piwnic. A także wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji OZE (panele fotowoltaiczne), wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację wymiennikowni oraz wykonanie robót towarzyszących.

Całkowita wartość zadania to kwota 5 330 820 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 4 050 000 zł. Pozostałe wydatki będą sfinansowane z budżetu Powiatu Stalowowolskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2024 roku.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: Zakład Produkcyjno Handlowy „WODEX” Sp. z o.o. i HSW – Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. ze Stalowej Woli.

źródło: Powiat Stalowa Wola

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top