Poradnik

Będziesz rozliczał PIT-37 po raz pierwszy? Cztery rzeczy, o których warto wiedzieć

pit 37 rozliczenie podatek formularz

Rozliczenie PIT jest obowiązkiem każdego podatnika. Nie ma co do tej zasady wyjątków. Każdy, kto osiągnął dochód w roku podatkowym, powinien się z niego rozliczyć z fiskusem. Rodzaj formularza, na jakim powinniśmy się rozliczyć, jest uzależniony od tego, na jakiej zasadzie odprowadzamy podatki.

PIT-37 – najbardziej popularny formularz

Najliczniejszą grupę podatników stanowią osoby rozliczające się według skali podatkowej. Dlatego też najwięcej osób do rozliczenia się z fiskusem wykorzystuje formularz PIT-37. Nawet jeżeli co roku używamy tego samego dokumentu, za każdym razem należy pobrać aktualny formularz. Najczęściej na drukach wprowadzane są zmiany, a formularz PIT 37 2020/2021 nieznacznie różni się od swoich poprzedników z lat ubiegłych.

1.      Terminy składania deklaracji podatkowej

W urzędzie skarbowym terminy złożenia określonych ustawami dokumentów są niezwykle ważne. PIT-37 można składać we właściwych urzędach skarbowych od 15 lutego do 30 kwietnia. Ostateczny termin przypadający na ostatni dzień kwietnia jest nieprzekraczalny – za złożenie formularza po terminie grożą sankcje finansowe.

2.      Właściwy identyfikator

Identyfikator podatkowy to NIP lub PESEL. Kiedy składamy zeznanie podatkowe, konieczne jest upewnienie się, czy wpisany przez nas identyfikator podatkowy jest podany prawidłowo. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są płatnikami VAT, jako swój identyfikator podatkowy podają PESEL. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i są płatnikami VAT, albo z różnych przyczyn nie mają nadanego numeru PESEL (musi być to poparte odpowiednią ustawą), a mają obowiązek podatkowy w Polsce, posługują się numerem NIP.

3.      Pamiętaj o przekazanych darowiznach

Bardzo wiele osób pomaga różnym organizacjom. Wpłacamy pieniądze na pomoc chorym i potrzebującym. Warto o tym pamiętać podczas składania PIT-37. W takiej sytuacji, kiedy chcemy to uwzględnić na PIT-37 i skorzystać z przysługującej dzięki temu ulgi, konieczne jest dołączenie do PIT-37 załącznika PIT-O. Na  tym formularzu musimy umieścić wysokość przekazanych środków w rubryce darowizny. Duże fundacje najczęściej przesyłają na początku roku kalendarzowego zestawienie dokonanych wpłat, przeważnie na podany podczas przekazywania środków adres e-mail. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia skorzystanie z przysługującej nam ulgi.

4.      Ulga prorodzinna

Każdy podatnik, który ma dzieci, ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej. Co ważne, prawo to dotyczy tylko jednego z rodziców – na jedno dziecko można skorzystać z ulgi tylko jeden raz. Jeżeli rodzice nie mogą dojść w tej sprawie do porozumienia, mogą wykorzystać ulgę oboje w dowolnie wybranych przez siebie wysokościach np. po połowie. Ważne, żeby suma odliczeń u obojga rodziców nie przekroczyła wysokości tej przysługującej. Skorzystanie z ulgi prorodzinnej także wymaga załączenia PIT-O. Konieczne jest też podanie numerów PESEL dzieci.

Należy pamiętać o przestrzeganiu terminów w urzędzie skarbowym. Jeżeli po czasie dojdziemy do wniosku, że popełniliśmy błąd podczas wypełniania druku czy zapomnieliśmy o ważnych okolicznościach, możemy skorzystać z prawa do złożenia korekty.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top