Biznes

Bieżące formy wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w wyniku pandemii. Zobacz czy skorzystasz

wsparcie subwencje firma tarcza

O formach wsparcia dla przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii stracili część swoich dochodów mówili dziś na specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju, Oddziału ZUS w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Na wstępie spotkania wojewoda Ewa Leniart zaznaczyła, że Rada Ministrów przyjęła 19 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

– W rozporządzeniu przewidziane zostały cztery formy wsparcia: wypłata świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, wypłata ponownego świadczenia postojowego, dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5 tys. zł oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres  od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – powiedziała wojewoda.

Wojewoda podkreśliła, ze niezwykle istotnym i oczekiwanym instrumentem wsparcia jest Tarcza Finansowa 2.0. O szczegółach pomocy w ramach tego mechanizmu poinformował szczegółowo Bartosz Marczuk – wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR 2.0

15 stycznia br. została uruchomiona możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikrofirm i MŚP z branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii. Strumień finansowego wsparcia Tarczy 2.0 obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową PFR dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umorzenie subwencji dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 mld zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR, pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki – powiedział wiceprezes PRF Bartosz Marczuk.

Przewidziana pula subwencji dla mikrofirm wynosi 6,5 mld zł, tak jak dla sektora MŚP, gdzie kwota wsparcia to również 6,5 mld zł. Dodatkowo najbardziej poszkodowane branże mają możliwość umorzenia pełnej kwoty subwencji uzyskanej z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Szacowana kwota umorzenia wyniesie ok. 7 mld zł. W rezultacie mikrofirmy oraz MŚP, zakwalifikowane to Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 2.0, mogą otrzymać łącznie 20 mld zł.

Z samej Tarczy 1.0, którą uruchomiliśmy na wiosnę ubiegłego roku  na Podkarpacie  wpłynęło blisko 2,7 mld zł dla prawie 16 tys. firm, które zatrudniają 135 tys. osób. Wierzymy, że dzięki temu udało się wesprzeć, ocalić dużą część miejsc pracy – podsumował podczas dzisiejszej konferencji wiceprezes Marczuk.

Tarcza 2.0 dla mikrofirm

 • O subwencje mogą ubiegać się firmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, a ich obroty lub suma bilansowa wynoszą mniej niż 2 mln euro,
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Przyznana kwota subwencji jest zależna od wielkości spadku przychodów:
  – 18 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów o 30-60 proc.
  – 36 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów powyżej 60 proc.
 • maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł. Subwencja może zostać umorzona nawet w 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Tarcza 2.0 dla MŚP

 • O subwencje mogą ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro,
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.
 • Subwencja zostanie wypłacona w kwocie nie wyższej niż 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 roku (styczeń-marzec 2021 na podstawie prognoz)
 • maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł, ale nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika.

Szczegóły dotyczące Tarczy 2.0 są dostępne na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju .

PFR organizuje bezpłatne szkolenia z tarczy Finansowej 2.0 dla firm. Aby wziąć w nich udział wystarczy zapisać się poprzez formularz na stronie internetowej.

Wsparcie ZUS w związku z COVID-19

Jak podkreśliła dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie Ewa Papiewska-Borkowska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych od początku trwania epidemii, zgodnie z wprowadzonymi kolejnymi przepisami, objął szerokim wsparciem przedsiębiorców, osoby zatrudnione oraz osoby, które na skutek pandemii COVID- 19 straciły pracę.

Te formy wsparcia to przede wszystkim zwolnienie z opłacania składek, świadczenia postojowe oraz dodatek solidarnościowy. W związku z zamknięciem szkół, przedszkoli i żłobków wypłacaliśmy również dodatkowy zasiłek opiekuńczy – mówiła dyrektor Papiewska-Borkowska, wspominając również o innych rozwiązaniach i usługach, wprowadzanych w tym trudnym czasie – e-wizytach czy możliwości umówienia indywidualnej wizyty w ZUS-ie.

W ramach pięciu tarcz na Podkarpaciu, w obu oddziałach ZUS w Rzeszowie i w Jaśle, złożonych zostało ponad 232,5 tys. wniosków, a łączna kwota umorzonych należności przekroczyła 575 mln zł. Jeśli chodzi o świadczenia postojowe rozpatrzyliśmy ponad 118 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 235 mln zł. Wypłaciliśmy ponad 16 tys. dodatków solidarnościowych na kwotę blisko 22 mln zł. Ponadto w ramach bieżącej Tarczy 6.0 ZUS przyznaje wsparcie w postaci zwolnienia z opłacania składek oraz dodatkowego świadczenia postojowego – przekazała Ewa Papiewska-Borkowska.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS? 

Dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie dodała również, że trwają prace nad rozporządzeniem wprowadzającym tzw. Tarczę antykryzysową 7.0.

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy 7.0 mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek za styczeń 2021 np. o miesiąc lub dwa – poinformowała.

Pomoc w ramach tarczy samorządowej

Działania zrealizowane przez samorząd województwa przedstawiła Wioletta Rejman – dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W 2020 r., w obszarze przedsiębiorczości, samorząd województwa wydzielił dwa produkty skierowane do przedsiębiorców: pożyczka płynnościowa oraz granty na kapitał obrotowy. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Na pożyczkę płynnościową została przeznaczona kwota  wysokości  220 mln zł. Na dzień dzisiejszy podpisano już 653 umowy z ostatecznymi  odbiorcami wsparcia na łączną kwotę ponad  167 mln zł. Natomiast pomoc w postaci grantów na kapitał obrotowy to kwota 40 mln zł (12 mln dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej, natomiast 28 mln to środki przeznaczone dla przedsiębiorców działających w pozostałych branżach).   Projekt ten jest  realizowany przez RARR – powiedziała dyrektor Wioletta Rejman, która wspomniała również o działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który realizuje wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. – Od 1 kwietnia do 31 grudnia ub. r. wsparcie to wyniosło ponad 480 mln zł. Jednocześnie do powiatowych urzędów pracy zostało złożonych ponad 120 tys. wniosków, z których znaczna część to wnioski o mikropożyczki. Łączna kwota wypłaconego wsparcia przez powiatowe urzędy pracy wyniosła 767 mln zł. Dodając to do kwoty wypłaconej przez WUP daje to imponujące 1 mld 248 mln zł – powiedziała.​

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top