Inwestycje

Budowa kładki dla pieszych na potoku Błotnia w Wierzawicach

wierzawice kładka dla pieszych budowa potok błotnia
fot. GDDKiA

Inwestycja związana jest z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę kładki dla pieszych na potoku Błotnia w Wierzawicach (DK77). Realizacja przewidziana jest w tym roku.

Zadanie przewiduje wykonanie 3-przęsłowej kładki dla pieszych wraz z dojściami na potoku Błotnia w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Wierzawice. Kładka posiadała będzie nawierzchnię z żywicy epoksydowej, a na krawędziach zamontowane zostaną balustrady o wysokości 1,20 m.

Budowa kładki wraz z dojściami realizowana będzie wzdłuż lewostronnego pobocza drogi krajowej nr 77 i lewej krawędzi istniejącego obiektu mostowego, stanowiąc uzupełnienie brakującego odcinka chodnika pomiędzy mostem i skrzyżowaniem z drogą gminną.

Łączny zakres opracowania wynosi 39 m, w tym długość kładki 31,50 m, dojście od strony Leżajska długości 4,05 m, a od strony Jarosławia 5,50 m. Będą to odcinki prostoliniowe, włączające projektowany odcinek chodnika do chodnika istniejącego.

Projekt przewiduje także wykonanie profilowania dna i skarp rowu (skarpa lewa stanowi jednocześnie skarpę nasypu drogi krajowej) dla ujednolicenia jego spadku podłużnego oraz ujednolicenia pochylenia skarp. Rów zostanie w całości umocniony betonowymi płytami ażurowymi, a jego długość i zmienna szerokość pozostaną bez jakichkolwiek zmian.

Obecnie ruch pieszy na tym odcinku jest znacząco utrudniony z uwagi na brak ciągłości chodnika po lewej stronie DK77 na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą gminną. Piesi korzystają z pasa bezpieczeństwa istniejącego obiektu i pobocza drogi co generuje potencjalne niebezpieczeństwo kolizji z pojazdem. Celem budowy kładki jest więc poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zadanie w Wierzawicach jest jednym z ośmiu zadań drogowych, dla których Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji programy inwestycji. Wskazane inwestycje zlokalizowane są nie tylko na Podkarpaciu, ale także w województwach: dolnośląskim, łódzkim, podlaskim, warmińsko–mazurskim i wielkopolskim.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top