Inwestycje

Budowa obwodnicy Nowej Dęby. 5 chętnych na wykonanie dokumentacji

nowa dęba obwodnica budowa przetarg wariant
fot. GDDKiA

5 firm złożyło oferty w przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9.

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem MPRB Sp. z o.o. na kwotę 2 373 900,00 zł. Najdroższą ofertę złożyła firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. na kwotę 3 607 024,20 zł. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Zestawienie ofert

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu 

Głównym celem studium korytarzowego (SK) i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres rzeczowy inwestycji 

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:

  • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)
  • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu
  • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
  • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
  • budowę urządzeń ochrony środowiska
  • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,
  • budowę oświetlenia drogowego
  • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • zagospodarowanie terenu zielenią

Cel inwestycji 

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z drogi S7, przejmuje droga krajowa nr 9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa oraz dalej w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo budowa obwodnicy usprawni również, m.in. poprzez skrócenie czasu przejazdu, ruch samochodów osobowych na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top