Inwestycje

Budowa obwodnicy Przemyśla. Przetarg na opracowanie dokumentacji

przemyśl obwodnica budowa 100
mapa gddkia

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej GDDKiA wysłała ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych 28 i 77.

Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanych ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakres zamówienia.

Obwodnica Przemyśla jest czwartą  podkarpacką inwestycją realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna.

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczone do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycje będą w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę dróg klasy GP, w tym:

 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)
 • budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu
 • budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego
 • budowę urządzeń ochrony środowiska
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej
 • budowę oświetlenia drogowego
 • organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zagospodarowanie terenu zielenią

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu 

Głównym celem studium korytarzowego (SK) i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnic i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłych, nowych odcinków dróg krajowych. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cel inwestycji

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

 • Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
 • Obwodnica Jasła w ciągu DK73,
 • Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),
 • Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
 • Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),
 • Obwodnica Pilzna w ciągu DK73,
 • Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 (ogłoszony przetarg na dokumentacje),
 • Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 – II etap (ogłoszony przetarg na koncepcję programową).

#100obwodnic

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top