Inwestycje

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska: Bieżący postęp prac

obwodnica stalowa wola nisko budowa prace budowa
fot. GDDKiA

Bieżący postęp prac na budowie ponad 15-kilometrowej obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77.

W ramach robót drogowych na trasie głównej trwa budowa nasypów, wykonywanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P oraz oczyszczanie i skrapianie podbudowy z AC 22P. Wykonawca układa warstwę wiążącą AC 16W oraz wykonuje mury oporowe.

Ponadto na drogach poprzecznych i dodatkowych jezdniach wykonuje: roboty ziemne, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z kruszywa łamanego, przepusty, układanie krawężnika i obrzeży betonowych.

W ramach robót mostowych:

 • na estakadzie ED1-1 wykonano konstrukcję nośną obiektu, zaplanowano wykonanie zasypki obiektu.
 • na estakadzie ED1-2 wykonano konstrukcję nośną obiektu oraz elementy wyposażenia, trwa zasypka obiektu.
 • na moście/przejściu ekologicznym M1-PE2 wykonano konstrukcję nośną obiektu oraz elementy wyposażenia, trwa zasypka obiektu, wykonano warstwę wiążącą na obiekcie z asfaltu lanego.
 • na wiadukcie kolejowym WK1 wykonano konstrukcję nośną obiektu, rozpoczęto wykonanie zasypki obiektu.
 • na wiadukcie WD2 wykonano ustrój nośny oraz elementy wyposażenia obiektu, wykonano izolację w strefie jezdni, wykonano warstwę wiążącą na obiekcie z asfaltu lanego.
 • na wiadukcie WD6 wykonano konstrukcję nośną obiektu oraz elementy wyposażenia, trwa zasypka obiektu.
 • na wiadukcie WD7 wykonano konstrukcję nośną obiektu oraz elementy wyposażenia, wykonano izolację w strefie jezdni, wykonano warstwę wiążącą z asfaltu lanego. Wykonywane są dojazdy do obiektu.
 • na przejeździe gospodarczym PG1 wykonano ustrój nośny i ściany czołowe przejazdu gospodarczego, trwa wykonywanie zasypki przejazdu.
 • na przejeździe gospodarczym PG2 wykonano ustrój nośny i ściany czołowe oraz zasypkę przejazdu gospodarczego, wykonywany jest parasol ochronny nad przejazdem.
 • na przejeździe gospodarczym PG3 wykonano ustrój nośny i ściany czołowe przejazdu gospodarczego, trwa wykonywanie zasypki przejazdu.
 • na przejeździe gospodarczym PG4 wykonano ustrój nośny i ściany czołowe przejazdu gospodarczego, trwa wykonywanie zasypki przejazdu.
 • na przejeździe gospodarczym PG4a wykonano konstrukcję nośną obiektu oraz elementy wyposażenia, trwa zasypka obiektu.
 • na przejeździe gospodarczym PG4b wykonano konstrukcję nośną obiektu oraz elementy wyposażenia, trwa zasypka obiektu.
 • na przejeździe gospodarczym PG5 wykonano konstrukcję nośną obiektu oraz elementy wyposażenia, wykonano izolację w strefie jezdni, wykonano warstwę wiążącą z asfaltu lanego. Wykonywane są dojazdy do obiektu.
 • na przejściu ekologicznym PE1 wykonano elementy wyposażenia obiektu, wykonano izolację w strefie jezdni, zaplanowano wykonanie warstwy wiążącej na obiekcie z asfaltu lanego. Trwa zasypka obiektu
 • na przejściu ekologicznym PE7 wykonano konstrukcję nośną obiektu oraz elementy wyposażenia, wykonano izolację w strefie jezdni, wykonano warstwę wiążącą z asfaltu lanego.

Opis inwestycji

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

 • czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,
 • trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),
 • czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,
 • czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

Kalendarium:

1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

2. Data wszczęcia postępowania przetargowego: 30 września 2015 r.

3. Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.

4. Umowa z Konsultantem (ZDI Sp. z o.o.) podpisana 29 czerwca 2017 r.

5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r.

6. Początek prac budowlanych: 13 maja 2019 r.

7. Umowny termin zakończenia robót: kwiecień 2021 r.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top