Inwestycje

Budowa S19 Dukla-Barwinek z unijnym dofinansowaniem „Łącząc Europę”

s19 dukla barwinek łącząc europę

Budowa drogi ekspresowej S19 Dukla-Barwinek otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ok. 326,6 mln euro.

GDDKiA podpisała pierwszą umowę w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027.

S19 Dukla-Barwinek: zakres prac

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie Projektuj i buduj. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Inwestycję realizuje firma Polaqua. Wartość kontraktu to 1 541,1 mln zł. Koszty kwalifikowalne inwestycji wynoszą 384,2 mln euro, w tym wkład UE to 326,6 mln euro.

Współpraca międzynarodowa

Projekt ma charakter transgraniczny i obejmuje współpracę z Republiką Słowacką. GDDKiA jest liderem projektu, a partnerem słowacki zarządca dróg SSC (Slovenská správa ciest).

CEF – Łącząc Europę

CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych państw członkowskich, mają szansę otrzymać dofinansowanie.

CEF wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top