Inwestycje

Budowa S19 na Podkarpaciu. Aktualne informacje o pozostałych odcinkach

s19 budowa via carpatia

S19 Lutcza – Domaradz (otwarcie ofert: 26 kwietnia br.)

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 6,4 km. Tak jak pozostałe odcinki w kierunku Barwinka będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz, zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt oraz szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

S19 Domaradz – Iskrzynia (otwarcie ofert: 11 maja br.)

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

Ponadto w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Zagórze kat. I (MOP Zagórze w kierunku Barwinka będzie przystosowany do rozbudowy do kat. III, natomiast MOP Zagórze w kierunku Rzeszowa będzie przystosowany do rozbudowy do kat. II). Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia BRD, infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane będą drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.

S19 Dukla – Barwinek (po otwarciu ofert, ale przed wyborem tej najkorzystniejszej)

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

Na odcinku o długości 18,2 km powstanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. W ciągu trasy głównej powstanie 15 estakad, a największa z nich, rozpięta nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m, będzie miała ok. 1,1 km długości. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

S19 Jawornik – Lutcza

Dla odcinka S19 Jawornik – Lutcza opracowana została Koncepcja programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwa przygotowanie kolejnego etapu inwestycji, tj. dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację odcinka w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie postępowania planowane jest w II kwartale 2022 r. Odcinek będzie miał długość ok. 5,2 km.

W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (w tym estakada o długości ok. 780 m nad drogą krajową nr 19 i doliną) oraz tunel o długości ok. 2,9 km. Wybudowane zostaną także urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane zostaną cieki wodne i infrastruktura techniczna.

Rozbudowa S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka

Odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka przygotowywany jest do rozbudowy. Druga jezdnia zostanie dobudowana na długości ok. 15 km. Opracowano już Koncepcję programową. Wydana została także decyzja środowiskowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II kwartale br.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top