Inwestycje

Budowa S19 na Podkarpaciu. Przebieg prac na poszczególnych odcinkach

s19 via carpatia podkarpacie lasy janowskie zdziary kamień nisko podgórze rudnik nad sanem sokołów małopolski
fot. GDDKiA

Fotorelacja z placów budowy budowy S19 na Podkarpaciu oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) kontynuował wykonywanie nasypu ( 15 tys. m3) i wykopu ( 40 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano również podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej w ilości 6,2 tys. m2 oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (300 m2).
W m. Łążek Ordynacki na wiadukcie WS34 w ciągu drogi gminnej wykonano zbrojenie i deskowanie ramy na nitce lewej. Na obiekcie 01MS wykonano zbrojenie poprzecznic oraz betonowanie korpusu podpory D.
W m. Kutyły na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19 wykonywano zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej podpory A na nitce prawej oraz zbrojenie korpusu podpory A. Na wiadukcie 10WD wykonano betonowanie filarów podpory B.
W m. Zdziary rozpoczęto zbrojenie i deskowanie ramy na nitce lewej na wiadukcie 11WS w ciągu drogi ekspresowej S 19.
W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 31 tys. kg oraz zużyto 526 m3 betonu.
Prowadzono także prace nad przebudową kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów formowanych mechanicznie z gruntu dowiezionego z ukopu (27 tys. m3) w pasie drogowym. Kontynuowano prace nad wykonaniem wykopu w ilości 25 tys. m3.
Kontynuowano zbrojenie ścian czołowych na obiekcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś. Kontynuowano zbrojenie II etapu ustroju nośnego przęsła podpory numer 1 i 2 nitka prawa oraz III etapu ustroju nośnego przęsła podpory 2-3 oraz 4-5 nitka prawa na moście 08MS nad rzeką San.
W m. Zarzecze na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 przygotowano stanowisko do montażu belek T.
W rejonie m. Zapacz betonowano skrzydełka i zamontowano belki prefabrykowane T28,5 na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola. Rozpoczęto także na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi powiatowej zbrojenie ustroju nośnego i wykonano betonowanie ścian oporowych M1-M4.
W m. Zdziary rozpoczęto betonowanie poprzecznicy P2 na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19.
Kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie na pozostałych obiektach.
W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 97 tys. kg oraz zużyto 191 m3 betonu.
Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) prowadził prace związane z budowaniem nasypów (31 tys. m3). Wykonano 1,5 tys. m3 wykop, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego w ilości 8,6 tys. m2 oraz 13 tys. m2 stabilizacji GWN.
Rozpoczęto zasypkę fundamentową podpory A na wiadukcie WS-11 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk.
Na Wiadukcie WS-12 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą gminną wykonano zbrojenie ustroju nośnego na nitce lewej. Zbrojono ustrój nośny na nitce lewej przejścia dla średnich zwierząt PZŚd-13 drogi ekspresowej S19. Wykonano beton filara podpory B na nitce lewej na wiadukcie WS-15 2 nad drogą DD15P i linią kolejowa szerokotorowa LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd.
Na Wiadukt WD-14 w km 22+961,36 nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi krajowej DK19 w Węźle Nisko rozpoczęto zbrojenie  i betonowanie fundamentu pod mury oporowe.
W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 18 tys. kg oraz zużyto 6,3 m3 betonu.
Trwały roboty przy montażu przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) kontynuował prace ziemne. Budowano warstwę mrozoochronną na odcinku 2100 m, wykonywano drenaż drogowy w pasie rozdziału o długości 1200 m oraz zbrojono skarpy nasypu. Realizowano budowę warstwy z podbudowy
z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (C 5/6), podbudowy z kruszywa łamanego oraz podbudowy zasadniczej z BA warstwę I-szą oraz warstwę II-na odcinku 840 m. Wykonywano również oczyszczanie i skropienia warstw konstrukcyjnych nieulepszonych i ulepszonych. Na drodze krajowej DK19 kontynuowano prace przy budowie nasypu, wykonując 2400 m3 nasypu.
Z branży mostowej kontynuowano prace na przejściu dla zwierząt małych (PZM) nr 7PZM, wykonywano izolację arkuszową w zakresie płyty zespalającej na przejściu nr 9PZM. Na przejściach dla zwierzą średnich dołem (PZŚd) nr 16PZŚd betonowano, a na przejściu 16APZŚd zbrojono przyczółki i skrzydła. Na przejściu dla zwierząt dużych górą (PZDg) o nr 19PZDg w km 424+012 zbrojnono i betonowano ustrój nośny. Prace trwają również przy przejściu dla zwierząt średnich dołem nr 20PZŚd w km 424+657,90 w zakresie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych przyczółków i skrzydeł oraz izolacji bitumicznej na zimno korpusu i skrzydeł podpory nr P1 i P2. Rozpoczęto prace przy budowie przejścia dla zwierząt małych nr 13PZM poprzez wytyczenie geodezyjne. Na wiadukcie drogowym o nr 21WD, wykonano montaż zbrojenia oraz betonowania z betonu konstrukcyjnego skrzydła podpory nr P1P.
Ponadto Wykonawca realizował budowy i przebudowy dla branży sanitarnej i melioracyjnej. Kontynuowano działania z obszaru branży sanitarnej z zakresu budowy kanalizacji deszczowej dla 147m rury kanałowej Ø315PP, 120m rury kanałowej Ø200PP, montażu rury kanałowej Ø450 oraz studni betonowych. Wykonywano montaż rur drenarskich Ø200PP wokół zbiornika ZB-17, montaż 5 sztuk studzienek drenarskich z osadnikiem, jak również 11 sztuk wpustów ściekowych.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne. Wykonano 13000 m3 wykopów i 27000 m3 nasypów drogowych. Ponadto, wykonawca kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi, tj. wzmocnienie podłoża, warstwa mrozoochronna, podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza, podbudowa z betonu asfaltowego, a także warstwa wiążąca.
W zakresie branży mostowej Wykonawca kontynuował montaż zbrojenia i deskowania poprzecznic i skrzydełek podpór oraz ich betonowanieprzejścia dla zwierząt małych 17PZM za węzłem „Jeżowe”.
Rozpoczęto wykopy pod ławę fundamentową i wykonano beton podkładowy dla kolejnej podpory, a także kontynuowano montaż deskowania i betonowanie filarów wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 27WS trasy nad drogą wojewódzką  nr 861– węzeł Jeżowe.
Wykonawca kontynuował też montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie korpusów przyczółków podpór przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd w gminie Jeżowe, a także betonowanie korpusów przyczółków podpór wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 31WS nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna, wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1364R nad drogą ekspresową 34WD i wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 108515R nad drogą ekspresową 35WD zlokalizowanych w gminie Kamień.
Ponadto, prowadzone były prace w zakresie branży sanitarnej i melioracyjnej związane z montażem i układaniem sieci oraz z pracami ziemnymi. W zakresie branży telekomunikacyjnej rozpoczęto budowę przepustów kablowych i prowadzono prace związane z posadowieniem studni kablowych kanału technologicznego.

S19 odc. Kamień – Sokołów Małopolski Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) kontynuuje wycinkę drzew i prace związane z odhumusowaniem na obszarze trasy S19. Kontynuowano roboty ziemne w zakresie nasypów i wykopów S19 i dróg dojazdowych DD10 i DD11. Rozpoczęto wykonywanie warstwy mrozoochronnej na drodze dojazdowej DD11. Ponadto, Wykonawca prowadził prace związane z układaniem krawężników kamiennych w ramach budowy ronda w ciągu drogi krajowej DK19.
W zakresie branży mostowej, wykonawca prowadził prace związane ze zbrojeniem przyczółka i filara dwóch podpór wiaduktu w ciągu drogi gminnej (bez numeru), przebiegającej nad drogą ekspresową S19 WD43 trasy w gminie Sokołów Małopolski. Kontynuowano montaż zbrojenia i betonowanie korpusów podpór wiaduktu w ciągu drogi krajowej DK19, przebiegającej nad drogą ekspresową S19 WD44 – węzeł Sokołów Małopolski Północ. Wykonano też izolację cienką fundamentów trzech podpór tego wiaduktu.
Ponadto, rozpoczęto montaż prefabrykatów przepustu 24 PZM, a także prowadzono roboty ziemne związane z wykonaniem wykopu pod fundamenty przejścia dolnego dla zwierząt średnich 37PZŚd, zlokalizowanego w w gminie Kamień.
Wykonawca prowadził również prace w zakresie branży elektroenergetycznej związane z demontażem słupów na kolizji średniego napięcia 1eSN i 3eSN, jak również montażem nowych słupów i linii napowietrznych. Ponadto, Wykonawca w  zakresie branży telekomunikacyjnej prowadził prace związane z układaniem sieci i rurociągu.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top