Inwestycje

Budżet Nowej Dęby w 2023 roku. Jakie przewiduje wydatki i inwestycje?

nowa dęba budżet gmina miasto

Nowa Dęba/Budżet 2023. Niewątpliwie budżet Nowej Dęby w 2023 r. będzie jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach.

I nie zmieni tego wysokość wydatków majątkowych, która stanowi o potencjale rozwojowym gminy. A wynika to ze znaczącego wzrostu kosztów funkcjonowania gminy, jej jednostek organizacyjnych, a także kosztów obsługi postępującego zadłużenia.

Praktycznie gmina nie posiada już wolnych środków własnych (są to niewielkie kwoty), z których dawniej realizowała w części zadania inwestycyjne. Zaś zadania inwestycyjne finansowane są środkami rządowymi i pożyczkami. Te drugie środki wymagają jednak obsłużenia, czyli zapłacenia za pożyczkę, która w dzisiejszych realiach znacząco wzrasta.

Tegoroczne dochody budżetu gminy sięgną ponad 92 mln zł, zaś wydatki 105 mln zł. Tak więc 12 mln zł musi być pokryte z pożyczek. Wydatki bieżące sięgną ponad 78 mln zł, zaś majątkowe ponad 27 mln zł.

Budżet Nowej Dęby: jakie inwestycje w 2023 roku?

Rekordowa kwota na realizację wydatków majątkowych jest wynikiem wdrożenia kilku projektów, na które udało się pozyskać środki zewnętrzne. Największym kwotowo zadaniem będzie budowa ul. Śmiśniewicza, łączącej nowodębską podstrefę z DK9. Zadanie to kosztować będzie budżet gminny 6,2 mln zł; gmina pozyskała już 2,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podejmowane są kolejne starania ośrodki z innych instytucji.

Gmina zamierza także wesprzeć Powiat Tarnobrzeski w zakresie przebudowy drogi w Alfredówce oraz modernizacji dróg w mieście. Wydatki na te cele sięgną 300 tys. zł, zaś szpital otrzyma dotację na sprzęt – zestaw laparoskopowy na blok operacyjny – w wysokości 150 tys. zł.

Kończy się projektowanie dróg gminnych ul. A. Krzywoń i ul. Wojska Polskiego w Os. Dęba, na realizację których gmina chce zdobyć finansowanie z budżetu Ministerstwa Infrastruktury.

Znaczące środki kierowane są modernizację placówek oświatowych w Osiedlu Dęba, Jadachach i Alfredówce. Będzie to kwota 5,2 mln zł, na które gmina zdobyła finansowanie w wysokości 4,8 mln zł. Ruszyła już budowa szatni sportowej w Chmielowie za 2,2 mln zł, trwa zaś projektowanie szatni w Nowej Dębie, która będzie kosztować niespełna 10 mln zł (większość środków do wydatkowania w 2024 r.) – na to zadanie pozyskano 7,2 mln zł z Polskiego Ładu. Ze środków własnych realizowana będzie budowa szatni sportowej w Jadachach za ponad 1 mln zł.

Odtworzenie fontanny na ul. 1 Maja kosztować będzie 400 tys. zł, z czego 90 tys. zł pochodzi z Lasowiackiej Grupy Działania. Podobnie środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 170 tys. zł zostaną dofinansowane place zabaw i rekreacyjne w Os. Dęba, Tarnowskiej Woli, Alfredówce, Jadachach i Cyganach, przy koszcie wynoszącym 290 tys. zł. Dodać należy, że LGD dofinansuje przebudowę części placu zabaw w „Koziołku Matołku” (98 tys. zł na zadanie o wartości 205 tys. zł).

W dalszym ciągu trwać będzie bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej na strefie w Nowej Dębie z kwotę 5,1 mln zł (dotacja z Polskiego Ładu 4,7 mln zł). Kontynuowana ma być budowa kanalizacji i wodociągu na powstającym Osiedlu Północ. II etap realizacji zadania ma wynieść 400 tys. zł.

Ponad 600 tys. zł będzie kosztować budżet realizacja projektu Cyfrowa Gmina, z czego ponad 500 tys. zł pochodzi z dotacji unijnej. Planowany jest także zakup samochodu typu bus dla przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – 120 tys. zł ma pochodzić z budżetu gminy, zaś podobna kwota z PFRON. Oczywiście, przedstawiono tu największe zadania inwestycyjne, ale będą też mniejsze, przeznaczone na budowę dróg, parkingów czy oświetlenia, to co zawsze budzi największe zainteresowanie mieszkańców.

Choć zadania inwestycyjne są zauważane i najczęściej się o nich dyskutuje, to funkcjonowanie gminy opiera się na jednostkach organizacyjnych, które służą społeczności lokalnej przez cały rok, co świadczy o jej zdolności do realizowania podstawowych swoich celów. Wydatki oświatowe to blisko 29 mln zł, które w 50% pokrywamy ze środków własnych. Rosną wydatki na pomoc społeczną, na którą wydamy 8,5 mln zł, z tego 1,25 mln zł na utrzymanie naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Tu państwo także wspiera samorząd gminny środkami utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (100%) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, utrzymanie żłobka i wsparcie rodziców oddających dzieci do przedszkoli to wydatek rzędu 8 mln zł.

Rosną koszty systemu odbioru odpadów komunalnych, mimo, iż nie rośnie znacząco ilość odbieranych śmieci. Lecz wzrost cen paliwa, kosztów pracy powoduje wzrost cen za transport i zagospodarowania śmieci. Planujemy na ten cel wydatkować 5,8 mln zł.

Kultura i sport to wydatki na poziomie ok. 6 mln zł, z czego utrzymanie domu kultury wyniesie 2 mln zł, zaś jednostek sportu (w tym dotacje na kluby) kosztować będzie 4 mln zł – połowę z tej kwoty pochłonie utrzymanie basenu.

Bieżący rok budżetowy nie będzie łatwy, ale Gmina Nowa Dęba liczy na pozyskanie dalszych środków zewnętrznych, którą pozwolą jej zmniejszyć zaciągane kredyty, a tym samym dać sobie oddech na wydatkach bieżących, które mimo tego, muszą być na bieżąco kontrolowane.

źródło: MiG Nowa Dęba

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top