Biznes

Budżet województwa podkarpackiego na 2021 r. przyjęty

budżet podkarpacie 2021
Foto Tomasz Leyko

Niemal 500 mln zł na inwestycje przeznaczono w tegorocznym budżecie województwa podkarpackiego, który we wtorek został przyjęty w trakcie sesji sejmiku. W głosowaniu 27 radnych była za przyjęciem budżetu, czterech opowiedziało się przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W podkarpackim 33-osobowym sejmiku zdecydowaną większość ma klub radnych PiS, który liczy 25 osób. Klub Koalicji Obywatelskiej ma 5 radnych, a klub radnych PSL – 3.

W czasie dyskusji na uchwałą budżetową przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Piotr Tomański mówił, że tegoroczny budżet charakteryzują trzy słowa: zmiany, przesunięcia i kredyty.

„Duży deficyt, dużo zobowiązań, mało inwestycji. To budżet mało prorozwojowy. Zaciągamy zobowiązania, aby spłacać kolejne kredyty – to niebezpieczne dla województwa” – ocenił Tomański i zapowiedział, że radni klubu KO zagłosują przeciwko przyjęciu budżetu.

Z kolei szef klubu PSL w sejmiku Jan Tarapata, zapowiedział, że radni ludowców zagłosują „za”. Argumentował, że wiele uwag i wniosków, które zgłosili radni klubu zostało uwzględnionych w budżecie.

Bogdan Romaniuk, który zabrał głos w imieniu klubu PiS podkreślał, że to dobry budżet, który zapewnia stabilne funkcjonowanie jednostek samorządu. „Budżet realizuje strategię regionu i dobrze przygotowuje nas do kolejnej perspektywy finansowej UE” – dodał.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl zaznaczył w debacie, że budżet reguluje funkcjonowanie samorządu i wyznacza kierunki działań. „Budżet wskazuje źródła realizowania inwestycji i wreszcie nazywa po imieniu inwestycje, które w danym roku powstaną, zostaną rozpoczęte lub zakończone. To jest ważne dla gospodarki, dla tworzenia i utrzymania miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w pandemii” – przekonywał Ortyl.

Ostatecznie w głosowaniu 27 radnych był za przyjęciem budżetu, czterech było przeciwko.

Dochody województwa w 2021 zaplanowane zostały w kwocie 1 mld 191 mln zł. Natomiast wydatki regionu samorząd województwa zaplanował w kwocie 1 mld 237 mln zł. Wydatki bieżące wyniosą 741 mln zł, a na wydatki majątkowe, czyli inwestycje województwo planuje przeznaczyć 496 mln zł.

Na inwestycje wieloletnie samorząd województwa planuje w 2021 roku wydać 384,4 mln zł. Prawie 247 mln złotych z tej kwoty zostanie przeznaczonych na 16 inwestycji na drogach wojewódzkich, w tym ponad 76 mln złotych na przebudowę drogi 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk. Prawie 35 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik. (PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top