News

CBOS: 32% ankietowanych to zwolennicy obecnego rządu, a 39% to jego przeciwnicy

pis poparcie 2022 sondaż wyniki

32 proc. respondentów to zwolennicy obecnego rządu, 39 proc. to jego przeciwnicy, a 25 proc. wyraziło obojętność – wynika z lipcowego sondażu CBOS.

Zadowolonych z tego, że na czele gabinetu stoi Mateusz Morawiecki jest 37 proc. ankietowanych, niezadowolenie wyraziło 49 proc.

CBOS zwrócił uwagę, że lipcowe notowania rządu są bardzo zbliżone do zarejestrowanych w czerwcu. Do zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego zalicza się blisko co trzeci ankietowany (32 proc., o spadek o 1 pkt proc.), do przeciwników – prawie dwie piąte (39 proc., spadek o 1 pkt proc.), a co czwarty deklaruje wobec niego obojętność (25 proc., wzrost o 2 pkt proc.), z kolei 4 proc. respondentów odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Z badania wynika, że 39 proc. (spadek o 1 pkt proc.) badanych pozytywnie ocenia wyniki działalności rządu, a blisko połowa – negatywnie (49 proc., bez zmian). Natomiast 12 proc. (bez zmian) respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że w lipcu minimalnie lepsze, niż miesiąc temu są oceny polityki gospodarczej rządu. Co trzeci badany uważa, że stwarza ona szansę poprawy sytuacji gospodarczej (33 proc., wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do czerwca), ponad połowa natomiast jest przeciwnego zdania (55 proc., spadek o 2 pkt proc.). Z kolei co ósmy ankietowany (12 proc., bez zmian) nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Według sondażu w lipcu poprawiły się notowania premiera Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z faktu, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki wyraziło 37 proc. respondentów – to wzrost o 2 pkt proc. względem czerwca, a 49 proc. deklarowało niezadowolenie – spadek o 1 pkt proc. 14 proc. nie ma zdania na ten temat – spadek o 1 pkt proc.

„Po zarejestrowanym w czerwcu niewielkim pogorszeniu notowań rządu, w ciągu ostatniego miesiąca stosunek do urzędującego gabinetu praktycznie nie zmienił się. Minimalnie przybyło zadowolonych z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, oraz pozytywnie oceniających politykę gospodarczą urzędującego gabinetu” – czytamy w podsumowaniu badania.

„Choć w ocenach polityki gospodarczej od dłuższego czasu oceny negatywne przeważają nad pozytywnymi, to zwraca uwagę fakt, że w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku, niewiele się one zmieniły – pomimo rosnącej inflacji i pogorszenia ocen sytuacji gospodarczej w Polsce” – dodali eksperci CBOS.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 27 czerwca – 7 lipca na próbie liczącej 1084 osoby – w tym: 62,1 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,4 proc. – CATI (wywiad telefoniczny) i 14,5 proc. – CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top