Inwestycje

Centrum przesiadkowe w Kolbuszowej oficjalnie otwarte

kolbuszowa dworzec kolejowy centrum przesiadkowe
fot. A. Magda

Centrum przesiadkowe w Kolbuszowej zostało oficjalnie otwarte.

Podróżni mogą korzystać z wielofunkcyjnego budynku dworca, przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami, starszych i podróżujących z dziećmi.

Dworzec w Kolbuszowej z częścią usługową i administracyjną powstało w wyniku przebudowy obiektu przy ul. ks. Ruczki.

Główne założenia przedsięwzięcia to poprawa standardu obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i podróżnych z dziećmi, poprawa bezpieczeństwa oraz wyglądu budynku i modernizacja towarzyszącej mu infrastruktury.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,5 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej i Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budynek dworca przez wiele lat był własnością Polskich Kolei Państwowych. Ze względu na zły stan techniczny obiektu, burmistrz Kolbuszowej w 2013 r. podjął działania zmierzające do przejęcia budynku wraz z terenami przyległymi. Wieloletnie starania zaowocowały nieodpłatnym przekazaniem dworca Gminie Kolbuszowa w 2017 r.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia budynek dworca oraz teren wokół niego rozszerzył swoje funkcje. Wykonane zostało zadaszenie nad placem manewrowym i przystankami autobusowymi. Zmienił się układ i przeznaczenie pomieszczeń obiektu. Przestrzeń stała się bardziej funkcjonalna i dostosowana do potrzeb pasażerów.

W gruntownie zmodernizowanym dworcu znajdują się teraz: poczekalnia krótko i długoterminowa, kącik zabaw dla dzieci i pokój dla matki z dzieckiem, zaplecze sanitarne, pomieszczenie na minibar, świetlica dla młodzieży z punktem bibliotecznym oraz pomieszczenia dla Zakładu Aktywności Zawodowej, Centrum Monitoringu, Straży Miejskiej, Działu Świadczeń Rodzinnych MGOPS, biura podróży, a także pomieszczenia przeznaczone pod działalność stowarzyszeń oraz pokój wypoczynku dla kierowców z dostępem do zaplecza kuchennego.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top