Biznes

Ceny detaliczne wołowiny, wieprzowiny i drobiu będą o kilkadziesiąt procent wyższe

cena wieprzowina drób wołowina 2022

Ceny detaliczne wołowiny będą w grudniu tego roku o 50% wyższe niż rok wcześniej, wieprzowiny o 35-40%, drobiu 25-30% r/r, wynika z „Analiz Rynkowych” Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

„Można przypuszczać, że w grudniu 2022 r. ceny detaliczne mięsa wołowego wzrosną o ok. 50%, gdyż wspierać je będzie osłabienie złotego. Ceny detaliczne mięsa drobiowego też wzrosną o 25-30%, ale i tak drób pozostanie najtańszym mięsem” – czytamy w raporcie IERiGŻ.

Wg. raportu ceny wieprzowiny mogą wzrosnąć o 35-40%. Tych szacunków autorzy raportu dokonali przy założeniu kursu euro 4,70 zł.

Analitycy Instytutu zwracają uwagę, że ze wzrostem cen mamy do czynienia praktycznie od początku roku.

„W I kwartale 2022 r. przeciętna cena wieprzowiny klasy E w UE-27 wyniosła 144,50 euro/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 142,05 euro. Ceny te były wyższe niż rok wcześniej odpowiednio o 5,6% i 9,5%. W kwietniu cena w UE-27 wyniosła 190,75 euro i była o 21,9% wyższa niż w kwietniu przed rokiem. Cena w Polsce (191,00 euro) była wyższa o 27,2%” – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu wskazują, że pomimo wzrostu cen trzody, opłacalność chowu nie poprawiła się, gdyż dynamika cen zbóż i pasz była większa.

IERiGŻ podał, że dodatnie saldo handlu zagranicznego mięsem w 2021 r. wyniosło 1 866 tys. ton, wobec 1 959 tys. ton w 2020 r. Szacunki na ten rok mówią, że dodatnie saldo w handlu zagranicznym mięsem wyniesie 1 786 tys. ton, a więc może być mniejsze o ok. 80 tys. ton.

„Zmniejszenie ogólnego salda będzie konsekwencją zmniejszenia salda wszystkich jego składowych, na co wpływ będzie miała wojna w Ukrainie i niepewna społeczno-gospodarcza sytuacja w świecie, a także możliwa kolejna fala epidemii COVID-19. Saldo w handlu drobiem może wzrosnąć do 1 691 tys. t” – podano w raporcie.

Jak oceniają analitycy Instytutu w 2022 r. produkcja żywca wieprzowego może wynieść ok. 2 110 tys. ton, co oznacza jej zmniejszenie w stosunku do 2021 r. o ok. 12%. Wg szacunków w 2022 r. produkcja żywca wołowego może wynieść ok. 1 040 tys. ton (roczny spadek o ok. 3%). W I półroczu 2022 r. produkcja żywca wołowego może wynieść ok. 550 tys. ton, a w II półroczu ok. 490 tys. ton. Oznacza to, że w I półroczu byłaby o ok. 7% mniejsza niż rok wcześniej, a w II półroczu większa o ok. 2%, co częściowo będzie efektem bazy.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu mięsnego w 2022 r. może wzrosnąć – wg IERiGŻ – do ok. 71 mld zł, a razem z drobiarskim do ok. 86 mld zł. „Wzrost ten będzie wynikiem przede wszystkim wyższych cen zbytu, a nie przyrostu wolumenu produkcji” – podkreślają analitycy.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top