Inwestycje

Co z budową S74 Opatów – Nisko? Kiedy poznamy wariant przebiegu drogi?

s74 nisko opatów wariant przebieg budowa

Na etapie przygotowania jest droga ekspresowa S74 Opatów – Nisko o długości ok. 71 km.

Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego (SK).

W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę trzech wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także zorganizował spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Odbyły się w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego.

W ramach dokumentacji STEŚ została wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Umożliwi uszeregowanie wariantów przebiegu trasy tak, aby ostatecznie możliwe było wskazanie najbardziej optymalnego.

S74 Opatów – Nisko: jaki wariant przebiegu?

Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym.

W maju br. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W protokole KOPI zostanie wskazany wariant lub warianty, które zostaną ujęte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Złożenie wniosku o DŚU planowane jest w IV kwartale br.

Ostateczne ustalenie przebiegu drogi zatwierdzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Natomiast dokładne granice pasa drogowego potrzebnego do realizacji S74 zatwierdzi Wojewoda Podkarpacki, wydając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

s74 mapa wariant przebieg nisko opatów

Mapa GDDKiA

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top