News

Czy będzie waloryzacja świadczenia „500+”?

500 + plus program waloryzacja
fot. gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nie prowadzi prac nad zwiększeniem kwoty świadczenia „500+” w 2020 r. – poinformował resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

MRPiPS wskazało jednocześnie, że w każdej chwili świadczenie może być zwaloryzowane o wskaźnik inflacji wg ustawy budżetowej.

„Należy podkreślić, że pomimo tego, że aktualnie nie trwają prace nad podniesieniem w roku bieżącym wysokości świadczenia wychowawczego, to Rada Ministrów zgodnie z art. 6 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci może w każdym momencie w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość tej kwoty, biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (czyli wskaźnik inflacji), przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy” – napisano.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zapisano średnioroczną inflację na poziomie 2,5 proc. (PAP Biznes)

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top