Biznes

Czy FO Dębica wypłaci dywidendę i przeprowadzi skup akcji własnych? Inwestorzy się tego domagają

dębica fo firma oponiarska

FO Dębica/Dywidenda. Inwestorzy finansowi, posiadający ponad 1/20 akcji Firmy Oponiarskiej Dębica, domagają się, by spółka przeznaczyła cały zeszłoroczny zysk netto na dywidendę, przeprowadziła skup akcji własnych, a także wypłaciła akcjonariuszom dywidendę specjalną

Tak poinformowała Dębica w komunikacie.

Wśród inwestorów, którzy złożyli wniosek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Dębicy, zwołanego na 27 czerwca, o punkty dotyczące dywidendy i skupu akcji własnych, są: OFE Nationale-Nederlanden, PKO BP Bankowy OFE, Lemuria Partners Sicav P.L.C, oraz FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z żądaniem inwestorów, Dębica miałaby wypłacić 5,26 zł dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku netto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 1 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 10 lipca.

Dywidenda specjalna miałaby wynieść 7,24 zł na akcję, a łącznie miałoby na nią być przeznaczone 100 mln zł pochodzące z kapitałów rezerwowych, stanowiących zyski z lat ubiegłych. Podobnie jak w przypadku dywidendy z zysku za 2022 rok, proponowanym dniem dywidendy jest 1 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 10 lipca.

Z kolei zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica rekomenduje przeznaczenie 54,5 mln zł z zysku w 2022 roku na wypłatę dywidendy, co daje 3,95 zł na akcję. Pozostałe 18,1 mln zł miałoby trafić na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Proponowany przez zarząd dzień ustalenia prawa do dywidendy to 22 września, a dzień jej wypłaty 19 grudnia.

W 2022 roku Dębica wypłaciła 2,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok.

Zgodnie z propozycją inwestorów finansowych, na skup akcji własnych Dębica miałaby przeznaczyć łącznie nie więcej niż 250 mln zł. Cena, za którą Dębica miałaby kupować akcje własne w ramach programu, nie mogłaby być niższ niż 100 zł.

Skup akcji własnych miałby być prowadzony do 31 grudnia 2024 roku.

Inwestorzy finansowi chcą też wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Dębicy określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki, w tym m.in. płynności finansowej spółki, zarządzania środkami pieniężnymi i umowami pożyczek w latach 2018-2022 z podmiotami powiązanymi, a także warunków sprzedaży opon do podmiotów powiązanych i uzyskiwanej przez Dębicy marży ze sprzedaży produkowanych opon.

Głównym akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica jest koncern Goodyear Holding, który ma 87,26 proc. akcji polskiej spółki.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top