News

Czy Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie zostanie zlikwidowany?

rzeszów pomnik czynu rewolucyjnego

Rzeszów/Pomnik Czynu Rewolucyjnego. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego w imieniu zarządu województwa odpowiada na to pytanie.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia.

W ostatnich dniach wznowiona została dyskusja dotycząca przyszłości Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie. Stało się tak za sprawą kilku radnych województwa, którzy proponując usunięcie monumentu z przestrzeni publicznej, sugerują, aby to samorząd województwa był kluczowym i wiodącym podmiotem w tej sprawie. Jednakże analizy prawne, które zostały przeprowadzone w związku z powyższą propozycją przyjęcia uchwały przez sejmik, jednoznacznie wskazują, że proponowane przez inicjatorów rozwiązania (przejęcie terenu i realizacja demontażu pomnika) leżą poza kompetencjami samorządu województwa.

Jednoznacznie deklarujemy, że zarząd województwa w pełni popiera dążenia i starania do usunięcia pomnika z przestrzeni publicznej i podtrzymuje padające podczas sesji sejmiku deklaracje o konkretnym wsparciu dla tego przedsięwzięcia. Pomnik Czynu Rewolucyjnego już dawno powinien zostać zdemontowany, co zakończyłoby wszelkie dyskusje i spory w tej kwestii.

Kwestię tego typu monumentów, które propagują lub gloryfikują system komunistyczny lub inny ustrój totalitarny reguluje ustawa z 1 kwietnia 2016 roku, tzw. dekomunizacyjna. Należy więc wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje aktualnie obowiązujący system prawny, aby problem pomnika rozwiązać. W ten sposób usunięto z przestrzeni publicznej już wiele pomników czy innych instalacji propagujących negatywne i zbrodnicze wartości. Liczymy, że podobnie stanie się z Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie.

W imieniu zarządu województwa

Władysław Ortyl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top