News

Czy Sanok się powiększy? Radni zagłosowali

sanok zmiana granic miasta

Sanoccy radni za przyłączeniem do miasta sołectw Bykowce, Trepcza i Zabłotce z gminy wiejskiej Sanok. Propozycję w tej sprawie przedstawił dziś burmistrz Tomasz Matuszewski.

Po kilkugodzinnej debacie za wystąpieniem z wnioskiem o poszerzenie granic miasta o 3 sołectwa zagłosowało 12 radnych, a 5 było przeciw.

Zdaniem burmistrza Tomasza Matuszewskiego przyłączenie 3 sołectw będzie motorem dla zrównoważonego rozwoju miasta, zapewni tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycyjne, a także zbliży Sanok do drogi S19.

Według burmistrza mieszkańcy przyłączanych miejscowości w jeszcze większym stopniu niż do tej pory będą mogli korzystać z całej miejskiej infrastruktury.

Wójt gminy wiejskiej Sanok Anna Hałas zarzuciła władzom miasta m.in. nieprzygotowanie merytoryczne pomysłu i brak szczegółowych analiz proponowanych zmian administracyjnych.

Jeszcze niedawno władze Sanoka chciały włączyć do miasta 10 okolicznych sołectw. Ich mieszkańcy w konsultacjach społecznych opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko tym planom. Organizowali też protesty w tej sprawie.

Uchwała sanockich radnych trafi teraz do wojewody.

Decyzję w sprawia zmiany granic administracyjnych podejmuje rząd.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top