News

Czy Straż Miejska w Jarosławiu zostanie zlikwidowana? Trwają konsultacje

jarosław straż miejska

Jarosław/Straż Miejska. Burmistrz Miasta Jarosławia zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu.

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia

Prosimy o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu. Zgodnie z ustawą straże gminne mają charakter nieobligatoryjny (art. 2 ust.1 ustawy o strażach gminnych). To lokalna wspólnota decyduje o ich utworzeniu, utrzymaniu bądź likwidacji. W tym procesie poważną rolę odgrywają konsultacje społeczne dające mieszkańcom możliwość swobodnego wypowiedzenia się za albo przeciw likwidacji jarosławskiej Straży Miejskiej. Wyniki konsultacji będą istotnym czynnikiem przy rozstrzyganiu o dalszych losach tej formacji.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 20 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku na podstawie Zarządzenia nr 39/2023 Burmistrza Miasta Jarosławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Jarosławiu, a także na podstawie uchwały nr 112/XII/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 15 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław.

Konsultacje przeprowadzone są z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w wersji papierowej i elektronicznej.

Formularz w wersji papierowej można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pokój nr 2 albo wydrukować z pliku zamieszczonego poniżej lub w zakładce „konsultacje społeczne” na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia www.bip.jaroslaw.um.gov.pl .

Wypełniony formularz konsultacyjny w wersji papierowej należy:

  • złożyć w urnie w holu Urzędu Miasta Jarosławia,  Rynek 1, parter
  • lub przesłać na adres: Urząd Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
  • lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top