News

Czy w Stanach (Gmina Bojanów) znajdują się siarczkowe wody lecznicze?

stany bojanów odwiert wody lecznicze

Stany/Bojanów. Samorząd przygotowuje się do wykonania odwiertu o głębokości 470 metrów w miejscowości Stany. Zgodnie z ekspertyzą Państwowego Instytutu mogą znajdować się tam siarczkowe wody lecznicze.

Gmina Bojanów otrzymała 1.700.000 zł z funduszu Polski Ład na wykonanie odwiertu. Dzięki temu będzie można określić parametry wody.

Wójt Bojanowa Sławomir Serafin podkreśla, że znalezienie wód leczniczych podniosłoby atrakcyjność turystyczną gminy i pomogło w jej rozwoju.

W Stanach może powstać np. w partnerstwie publiczno-prywatnym, ośrodek leczniczo-rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Samorząd zmienił już w tym celu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Inne inwestycje, bardziej uciążliwe dla środowiska, są wykluczone ze względu na ograniczenia związane z obszarem Natura 2000.

70% obszaru gminy zajmują lasy.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top