Inwestycje

Czym jest destrukt asfaltowy i gdzie jest wykorzystywany?

destrukt asfaltowy
fot. GDDKiA

Destrukt asfaltowy. GDDKiA otrzymała kolejne trzy decyzje zezwalające na ponowne wbudowanie destruktu asfaltowego, pozyskanego w trakcie prac drogowych na A4, DK77 i DK84.

Decyzje wydali odpowiednio: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Niżański i Starosta Bieszczadzki.

Marszałek Województwa Podkarpackiego udzielił zezwolenie na przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego, które zostaną wytworzone w ramach remontu autostrady A4 w obrębie gmin Radymno i Stubno w powiatach jarosławskim i przemyskim.

Z kolei Starosta Niżański wydał decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów podczas remontu odcinka DK77 w miejscowości Przędzel, a Starosta Bieszczadzki wydał zgodę na wykorzystanie destruktu na DK84 w m. Brzegi Dolne.

To kolejne już decyzje na ponowne wykorzystanie destruktu asfaltowego. Wcześniej uzyskano zgodę Starosty Jasielskiego na przetwarzanie odpadów na DK73 w Jaśle i Starosty Rzeszowskiego na przetwarzanie odpadów na DK19 w Boguchwale.

Następne wnioski czekają na rozpatrzenie m.in. Starosty Przemyskiego w zakresie destruktu z DK28 i Starosty Leskiego dot. materiału pozyskanego z prac na DK84.

Drugie życie destruktu da oszczędności

Wspólna praca środowiska drogowego, przy czynnym udziale GDDKiA, zaowocowała wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Rozporządzenie reguluje warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy przestaje być odpadem i możliwe jest jego ponowne wykorzystanie jako pełnowartościowego materiału. Podejście takie w zdecydowanym stopniu ułatwia zastosowanie w budownictwie drogowym tego materiału. Należy tylko pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa, wynikającego z jego wykorzystania.

Podjęte działania, usankcjonowane wprowadzeniem uregulowań prawnych, pozwalają na dużo łatwiejsze wykorzystanie destruktu, co z kolei przełoży się na uzyskanie wymiernych korzyści zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych.

Na początku bieżącego roku Oddziały GDDKiA zwróciły się do marszałków poszczególnych województw z wnioskami o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego. Dzięki temu w przypadku, gdy zgodnie z zapisami kontraktowymi GDDKiA jest posiadaczem odpadu destruktu asfaltowego w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ma możliwość przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu dla odpadu destruktu asfaltowego pozyskanego podczas budów, przebudów oraz remontów dróg.

Wprowadzenie ułatwień w tym obszarze ma dla GDDKiA i podatników kolosalne znaczenie.

Nowe przepisy, w założeniu, mają ułatwić korzystanie przy budowie dróg z materiału powstałego w wyniku rozbiórki czy remontów tras. Tym samym stanowić jedną z podstaw realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w branży drogowej. Zastosowanie destruktu jako substytutu nowego materiału w kilkuletniej perspektywie wygeneruje znaczne oszczędności. Dąży się do tego aby destrukt asfaltowy w maksymalnym stopniu zagospodarować na inwestycji, na której został pozyskany.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top