Poradnik

Czym powinno się charakteryzować dobre ubezpieczenie grupowe?

ubezpieczenia grupowe tuz pracownicze

Posiadanie ubezpieczenia na życie, to w czasach, w których codziennie dochodzi do tysięcy wypadków, wręcz obowiązek każdego świadomego człowieka. Zabezpieczenie wypłaty świadczenia w przypadku utraty zdrowia lub życia stanowi bowiem nieocenioną pomoc dla poszkodowanych i ich najbliższych. Jednym z ciekawszych produktów oferowanych przez ubezpieczycieli są ubezpieczenia grupowe. Jak je definiować i czym powinny się charakteryzować?

Jak definiować ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenia grupowe, najczęściej utożsamiane są tymi produktami, do których można przystąpić w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych, posiadając umowę o pracę lub umowę zlecenie. Zakres ochrony jest wówczas z góry określony i dotyczy wszystkich pracowników w jednakowy sposób, bez względu na ich stanowisko czy staż pracy. Pracownicze ubezpieczenia grupowe są świetnym rozwiązaniem dla zatrudnionych, gdyż zazwyczaj zapewniają ochronę w następstwach nieszczęśliwych wypadków, takich jak uszczerbek na zdrowiu pracownika lub jego śmierć.

Składki na ubezpieczenie grupowe może uiszczać pracodawca, pracownik lub mogą oni ustalić między sobą współudział w kosztach. Warto pamiętać o tym, że jeżeli pracodawca zawarł umowę o ubezpieczenie grupowe, składki muszą wpływać z konta firmowego. Oznacza to, że nawet jeśli to pracownik zdecydował się na ich samodzielne opłacanie, to ustalone kwoty będą potrącane automatycznie z jego wynagrodzenia.

Z czego składa się ubezpieczenie grupowe?

W zależności od tego, u którego ubezpieczyciela pracodawca zdecyduje się wykupić polisę ubezpieczenia grupowego, zapisy, zakres, jak i sama konstrukcja umowy mogą się nieco różnić. Z zasady jednak, zawsze porozumienie takie będzie składało się z postanowień podstawowego zakresu ochrony oraz klauzul dodatkowych. W skład polisy podstawowej ubezpieczenia grupowego wchodzi standardowo wsparcie pracownika w przypadku doznania przez niego trwałego uszkodzenia ciała, trwałego rozstroju zdrowia lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Firmy ubezpieczeniowe proponują zazwyczaj indywidualne dopasowanie oferty ubezpieczeń grupowych. Często do wyboru oprócz podstawowej ochrony, jest także pakiet standardowy, czy np. rozszerzony. W ramach tych propozycji znajdują się zwykle takie klauzule, jak np.:

  • zryczałtowane koszty leczenia dziecka Ubezpieczonego, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • zryczałtowane świadczenie z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego,
  • zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego Ubezpieczonego, powstałe w następstwie poważnego zachorowania,
  • zryczałtowane koszty leczenia szpitalnego małżonka Ubezpieczonego, powstałe w następstwie poważnego zachorowania.

Powyższe przykłady stanowią jedynie namiastkę tego, co zwykle skłonni są zaproponować ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia grupowego. Trzeba jednak pamiętać, że ten typ ochrony ma też swoje ograniczenia, jak choćby konieczność objęcia pracownika również takim zakresem ochrony, który nie leży w jego polu zainteresowania. Chodzi tu na przykład o ubezpieczenie rodziny w przypadku, w którym pracownik takowej nie posiada.

Pracownicze ubezpieczenie grupowe – cechy dobrej oferty

Zarówno pracodawcy, jak i osoby przez nich zatrudnione z pewnością przyznają, że jedną z cech dobrej oferty ubezpieczenia grupowego będą niskie składki obowiązujące w ramach określonego pakietu. Jest to aspekt, który może być istotny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Wszystko zależy oczywiście od tego, z czyich środków opłacane są wspomniane składki. Zazwyczaj ubezpieczenia grupowe charakteryzują się bardziej atrakcyjnymi stawkami niż polisy indywidualne, ale niosą ze sobą wskazane wyżej ograniczenia.

Kolejnym aspektem cechującym dobrą ofertę pracowniczego ubezpieczenia grupowego jest stosunkowo szeroki zakres ochrony przy jednoczesnej możliwości dopasowania go do potrzeb zatrudnionych. Trzeba oczywiście brać pod uwagę, że nie uda się wybrać pakietu ubezpieczeniowego, który będzie optymalny dla wszystkich pracowników. Jednak im większa elastyczność ubezpieczyciela w tym zakresie, tym lepiej.

W kontekście wyboru dobrej oferty ubezpieczenia grupowego warto zwrócić także uwagę na inny, rzadko wspominany element. Chodzi mianowicie o udostępnienie pracownikom możliwości kontynuacji ubezpieczenia po zakończeniu stosunku pracy, na dobrych warunkach. Niestety, takim standardem postępowania może się pochwalić niewielu ubezpieczycieli.

W interesie pracownika leży natomiast przezorne sprawdzenie, co „firmowy” ubezpieczyciel ma do zaoferowania w obszarze ochrony indywidualnej. Na ubezpieczenie grupowe warto się więc decydować, jeżeli będzie ono zawierane za pośrednictwem doświadczonej instytucji o dużym rynkowym doświadczeniu. Świetnym przykładem może być tu oferta TUZ TUW: https://tuz.pl/produkty/bezpieczny-pracownik-grupowe-ubezpieczenie-pracownicze/.

Ubezpieczenie grupowe, czy indywidualne – co wybrać?

Zarówno ubezpieczenie grupowe, jak i indywidualne może mieć swoje wady i zalety. W przypadku ochrony zbiorowej, zazwyczaj można liczyć na lepszy stosunek wysokości składki obowiązkowej do oferowanego zakresu ubezpieczenia. Ochrona indywidualna natomiast, gwarantuje większą elastyczność i dopasowanie do często jasno sprecyzowanych potrzeb ubezpieczonego. Wybór pomiędzy obiema formami ochrony zależy natomiast od tego, które cechy oferty będą dla klienta najważniejsze.

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top