Inwestycje

Dębica: Szpital Powiatowy idzie do przebudowy. Ogłoszono przetarg

szpital powiatowy dębica

Dębica/Szpital. Powiat Dębicki ogłosił przetarg na przebudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Dębicy.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Dębicy.

Przebudowa i modernizacja Bloku Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Dębicy

Opis inwestycji: Inwestycja polega na przebudowie części pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Dębicy, w tym:

(1) przebudowie istniejącego Bloku Porodowego z dostosowaniem do obecnych wymagań technicznych dla tego typu pomieszczeń. Na Bloku Porodowym zasadnicza funkcja pozostanie bez zmian. Główne wejście na Blok Porodowy będzie się odbywało przez śluzę oddziałową- łóżkową, natomiast przyjęcia pacjentek poprzez pokój przyjęć/badań (szpital nie zapewnia odrębnej Izby Przyjęć dla kobiet w ciąży). Wejście do pokoju przyjęć nastąpi bezpośrednio przez śluzę. W skład podstawowych pomieszczeń wejdą 2 sale porodowe: jedna sala 2-stanowiskowa i druga sala porodów rodzinnych. Obie sale będą posiadać dostęp do łazienek (łazienka przy sali porodów rodzinnych przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Ponadto na Oddziale zaprojektowano salę cięć cesarskich z punktem resuscytacji noworodka. Pacjentka będzie bezpośrednio wprowadzana na salę cięć z korytarza, natomiast ruch personelu odbywać się będzie poprzez pokój przygotowań. Do sali cięć będzie bezpośrednio przylegać punkt resuscytacji noworodka (transport noworodka korytarzem, przez śluzę oddziałową na Oddział Położnictwa) oraz magazyn sterylny (bezpośrednie wejście z komunikacji ogólnej). Na oddziale zaprojektowano również 2-osobowy pokój dla pacjentek po porodach powikłanych. Drugi element projektowanego oddziału stanowi głównie zaplecze administracyjne, techniczne, magazyny, pomieszczenia personelu takie jak pokój lekarza dyżurnego, pokój socjalny oraz pomieszczenia pomocnicze (magazyny, brudownik, pomieszczenie porządkowe itp.).

(2) Montażu w wentylatorni i centrali wentylacyjnych na dachu szpitala, obsługujących oddziały podlegające przebudowie.

(3) Drobnych pracach budowlanych związanych z prowadzeniem instalacji na kondygnacjach pośrednich. Zakres inwestycji będzie obejmował następujące roboty budowlane i instalacyjne:
– rozbiórkę istniejących ścian, posadzek, sufitów podwieszanych, elementów wykończeniowych;

– demontaż istniejących instalacji wewnętrznych;
– wykonanie nowych ścian działowych;
– wykonanie nowych instalacji: elektrycznych, elektrycznych niskoprądowych, gazów medycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wodno–kanalizacyjnej, instalacji przeciwpożarowej;
– wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych;
– montaż nowej stolarki drzwiowej;
– montaż osprzętu elektrycznego;
– montaż przyborów sanitarnych.

Przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Opis inwestycji: Inwestycja polega na przebudowie części pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Dębicy, tj. przebudowie pomieszczeń starego, nieużytkowanego bloku operacyjnego na V piętrze szpitala na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Najważniejszym elementem projektu są rozwiązania komunikacyjne. Pozwalają one na oddzielenie od siebie tzw. drogi brudnej, którą pacjent trafia na oddział ratunkowy, od drogi czystej, na której pacjent będzie poddawany dalszej intensywnej terapii w ściśle sterylnych warunkach. Wejście personelu i wprowadzenie pacjenta na Oddział będzie się odbywało poprzez śluzę oddziałową, łóżkową. Komunikacją Oddziału pacjent zostanie wprowadzony do sali intensywnego nadzoru, tj. sali 5-stanowiskowej z bezpośrednim nadzorem pielęgniarskim. Nadzór ten obejmie również przyległą izolatkę. Izolatka będzie posiadała dostęp do łazienki (brudownika). Wejście personelu i wprowadzenie pacjenta do izolatki nastąpi przez śluzę fartuchowo-łóżkową z korytarza. Pozostałą część oddziału będą stanowić pomieszczenia techniczne, socjalne tj. pokój Ordynatora, lekarzy, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia pomocnicze typu: pomieszczenie porządkowe, brudownik i magazyny. Zakres inwestycji będzie obejmował następujące roboty budowlane i instalacyjne:

– rozbiórkę istniejących ścian, posadzek, sufitów podwieszanych, elementów wykończeniowych;
– demontaż istniejących instalacji wewnętrznych;
– wykonanie nowych ścian działowych;
– wykonanie nowych instalacji: elektrycznych, elektrycznych niskoprądowych, gazów medycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wodno – kanalizacyjnej, instalacji przeciwpożarowej;
– wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych;
– montaż nowej stolarki drzwiowej;
– montaż osprzętu elektrycznego;
– montaż przyborów sanitarnych.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-26 o godz. 11:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top