Inwestycje

DK28 Przemyśl-Medyka: kiedy zakończenie robót budowlanych?

droga przemyśl medyka budowa zakończenie
fot. GDDKiA

Zaawansowanie robót na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 28 między Przemyślem a Medyką (granica państwa) wynosi prawie 60%.

DK28 Przemyśl-Medyka – zaawansowanie prac

Rozbudowa DK28 na odcinku Przemyśl – Medyka prowadzona jest w śladzie dotychczas istniejącej drogi. Obecnie wykonawca prowadzi roboty drogowe na odcinku początkowym budowy czyli od strony Przemyśla, pomiędzy skrzyżowaniem DK28 z drogą gminną na Hureczko i skrzyżowaniem DK28 z drogą gminną na Hurko/Jaksmanice.

Prace polegają na wykonywaniu wykopów, nasypów z gruntu, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego. Trwa budowa ciągu pieszo – rowerowego. Wykonywane są także nawierzchnie asfaltowe na odcinku przed Medyką.

Roboty mostowe (wykopy pod wykonanie fundamentu na przepuście, umocnienia skarp i dna rowu na przepuście) obejmują początek budowy od strony Przemyśla. Natomiast realizowane obecnie roboty elektryczne, prowadzone są na odcinku od strony przejścia granicznego.

Procentowe zaawansowanie wszystkich robót wynosi prawie 60%, w tym 59% branża drogowa i  konstrukcyjno – budowlana a branża mostowa 57%.

droga przemyśl medyka budowa zakończenie

fot. GDDKiA

DK28 Przemyśl-Medyka – zakres robót

Objęty przebudową odcinek DK28 ma początek na granicy miasta Przemyśla, a koniec w miejscowości Medyka (przed przejściem granicznym). Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi DK 28 do dwóch pasów w każdym kierunku oraz rozszerzenie prawej jezdni do pięciu pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km przy dojeździe do granicy w kierunku Ukrainy.

Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdówW ramach zadania będzie zrealizowana także m.in.

– korekta trasy i niwelety drogi z wprowadzeniem normatywnych łuków,

– renowacja systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),

– budowa i przebudowę oświetlenia drogi,

– budowa kanału technologicznego,

– budowa urządzeń ochrony środowiska,

– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

– inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Celem inwestycji jest: poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, podniesienie nośności drogi do przeniesienia nacisku 11,5 T/oś, zwiększenie przepustowości z uwzględnieniem ruchu prognozowanego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Wykonawcą prac jest firma Eurovia Polska S.A. Wartość umowy to ponad 99 mln zł.

Zakończenie prac zaplanowano na lipiec 2022 roku.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top