Poradnik

Dlaczego warto inwestować w pożyczki społecznościowe?

pożyczki społecznościowe jak inwestować czym są jak działają zarabianie

Od ponad dekady osoby prywatne mogą pożyczać środki, korzystając z pożyczek społecznościowych, a inwestorzy zarabiać na ich udzielaniu. Słyszałeś o pożyczkach społecznościowych, ale zastanawiasz się, czy warto angażować w ten sposób posiadany kapitał? A może zainteresowała Cię kwestia optymalizacji ryzyka? Zapoznaj się z poradnikiem, w którym omawiamy istotę pożyczek społecznościowych.

Czym są i jak działają pożyczki społecznościowe?

Dla pożyczek społecznościowych (social lending) charakterystyczne jest to, że umowę takiej pożyczki zawierają między sobą osoby prywatne (fizyczne) – pożyczkobiorca i inwestor (pożyczkodawca). Inwestor nie musi przy tym samodzielnie poszukiwać osób zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków. Łączeniem pożyczkobiorców z pożyczkodawcami zajmują się działające online platformy społecznościowe, czego przykładem jest www.aureus.info.pl.

Serwis Aureus umożliwia zainteresowanym pożyczkami osobom prywatnym składanie wniosków, a inwestorom ich przeglądanie. Transparentność i możliwość szybkiego znalezienia kontrahenta to główne zalety wskazanej platformy. Po uzgodnieniu warunków, na jakich środki zostaną pożyczone, strony podpisują umowę i wypełniają w stosunku do siebie zobowiązania – inwestor udostępnia umówioną kwotę pieniędzy, a pożyczkobiorca spłaca ją w umówionych ratach.

Dlaczego warto inwestować w pożyczki społecznościowe? 5

Istotną cechą pożyczek społecznościowych jest ominięcie pośredników w postaci banków i firm pożyczkowych. Zyskuje na tym zarówno pożyczkobiorca (który może pożyczyć środki niższym kosztem), jak i inwestor (który dzięki temu zyskuje dodatkową lokatę dla posiadanego kapitału i może czerpać z niego zyski). Niższe koszty to przy tym jeden z głównych atutów pożyczek społecznościowych – większość pożyczkodawców zwraca uwagę właśnie na opłaty związane z uruchomieniem pożyczki.

Czy pożyczki społecznościowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących zewnętrznego wsparcia? Na polskim rynku są one mniej popularne niż np. na rynku brytyjskim czy amerykańskim, ale mimo to mają potencjał wzrostowy. Z raportu „Preferencje pożyczkowe Polaków” przygotowanego przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego i Federację Konsumentów wynika, że 38 proc. ankietowanych preferuje pożyczać od rodziny i znajomych[1].

Jak zacząć inwestować w pożyczki społecznościowe?

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe jest bardzo proste – sprowadza się do założenia konta na platformie, która łączy pożyczkobiorców z inwestorami. Rejestracja w serwisie Aureus zajmuje zaledwie kilka minut, a po stworzeniu konta inwestor może przeglądać wszystkie złożone wnioski o pożyczkę. Aby zacząć zarabiać, pożyczkodawca powinien:

 • Wybrać inwestycję. Inwestor jeszcze przed zawarciem pierwszej umowy powinien opracować strategię pomnażania kapitału, precyzując kwotę, jaką przeznaczy na pożyczki, a także zasady, jakimi będzie kierował się przy składaniu ofert pożyczek.
 • Załatwić formalności. Po wyborze oferty przez osobę poszukująca finansowania, pracownicy serwisu Aureus pomagają w załatwieniu wszelkich formalności. Dokumenty (w tym umowa pożyczki) przesyłane są na wskazany adres.
 • Podpisać umowę i przelać środki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, a następnie zgodnie z harmonogramem odbierać kolejne raty.

Czy inwestowanie w pożyczki społecznościowe jest dla każdego? Aby zarabiać na pożyczaniu, wystarczy spełnić minimum formalności, czyli być osobą pełnoletnią i posiadać kapitał, przy czym nie musi on być wysoki. Biorąc pod uwagę średnią kwotę pożyczki, jaką zainteresowany jest statystyczny pożyczkobiorca, wystarczą oszczędności w wysokości 2000 zł.

Dużym ułatwieniem dla inwestorów jest także prostota transakcji. Zarabianie na pożyczkach społecznościowych nie wymaga od potencjalnych pożyczkodawców monitorowania wysokości wskaźników, jak ma to miejsce na tradycyjnej giełdzie czy rynku Forex. Jedyne, o czym inwestor musi pamiętać, to weryfikacja wiarygodności pożyczkowej drugiej strony umowy. W tej kwestii może on jednak liczyć na pomoc ekspertów z serwisu Aureus.

Od strony formalnej pożyczki społecznościowe są całkowicie legalne – ich udzielanie oparte jest na przepisach Kodeksu cywilnego. Ponieważ ten produkt pozabankowy nie jest w żaden sposób nadzorowany przez instytucje zewnętrzne (w tym Komisję Nadzoru Finansowego), to inwestorzy nie muszą spełniać żadnych dodatkowych wymogów.

Zarabianie na pożyczkach społecznościowych a bezpieczeństwo

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, przy czym można je zminimalizować. W jaki sposób? W przypadku pożyczek społecznościowych wystarczy zweryfikować wiarygodność pożyczkodawcy. Serwis Aureus pomaga inwestorom, dokonując oceny użytkowników zarejestrowanych jako pożyczkobiorcy. Ocena odbywa się na podstawie danych przekazanych przez pożyczkobiorcę. Eksperci serwisu oceniają zakres przekazanych danych oraz poziom weryfikacji. W ten sposób do każdej osoby wnioskującej o przyznanie środków przypisywany jest jeden z trzech stopni ryzyka:

 • niskie ryzyko inwestycji – oznacza wysoki poziom wiarygodności użytkownika,
 • średnie ryzyko inwestycji – oznacza średni poziom wiarygodności użytkownika,
 • wysokie ryzyko inwestycji – oznacza niski poziom wiarygodności użytkownika.

Dlaczego warto inwestować w pożyczki społecznościowe? 6

Ocena dokonywana przez serwis może pomóc we wstępnej selekcji złożonych na platformie wniosków o pożyczki. W zależności od kwoty, jaką inwestor zamierza zainwestować w pożyczki społecznościowe, może on się dodatkowo zabezpieczyć. W jaki sposób? Do prawnego zabezpieczenia inwestora służą rozwiązania w postaci:

 • Hipoteki. Jeżeli pożyczkobiorca jest właścicielem nieruchomości, pożyczka może zostać zabezpieczona hipoteką. To zabezpieczenie rzeczowe, a hipoteka zostaje wpisana do księgi wieczystej (dokładnie do działu IV).
 • Dobrowolnego poddania się egzekucji na podstawie aktu notarialnego. W razie gdyby pożyczkodawca nie spłacał zobowiązania, inwestor uzyska tytuł egzekucyjny bez konieczności inicjowania sporu sądowego.
 • Poręczenia majątkowego. To bardzo popularne zabezpieczenie. Polega ono na poręczeniu pożyczki przez osobę trzecią (np. członka rodziny). W razie gdyby pożyczkodawca nie spłacił zobowiązania, będzie to musiał zrobić poręczyciel.
 • Weksla in blanco. Za pomocą weksla można zabezpieczyć również pożyczkę. Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania, inwestor będzie mógł wypełnić weksel, a następnie dochodzić widniejącej na nim kwoty na drodze sądowej.

Pożyczkodawca może też samodzielnie zweryfikować sytuację finansową pożyczkodawcy, zasięgając informacji w bazach dłużników czy biurach informacji kredytowej. Ma on też pełną dowolność w zakresie tego komu i jaką kwotę pożyczy.

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe – dlaczego warto?

Współcześnie inwestorzy mogą przebierać wśród całej palety produktów inwestycyjnych o różnym stopniu ryzyka. Z raportu „InfoKredyt Oszczędzanie i kredytowanie Polaków”, który przygotowany został przez Związek Banków Polskich wynika, że Polacy najchętniej pomnażają posiadane oszczędności, korzystając z:

 • lokat krótkoterminowych (do pół roku) – 88 proc.,
 • lokat długoterminowych (powyżej roku) – 40 proc.,
 • funduszy inwestycyjnych – 35 proc.,
 • obligacji skarbowych – 8 proc.[2]

W ostatnich latach korzystanie z lokat bankowych wyjątkowo nie opłaca się osobom fizycznym, gdyż ich oprocentowanie jest na niskim poziomie – maksymalnie inwestorzy mogą liczyć na 3 proc. w skali roku. Z drugiej strony nawet początkujący inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, jak istotna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. To jeden z podstawowych sposobów, aby obniżyć ryzyko straty części kapitału. Zainwestowanie odsetka środków w pożyczki społecznościowe pozwala zróżnicować budowany portfel inwestycyjny.

Wybór pożyczek społecznościowych gwarantuje nie tylko zróżnicowanie aktywów, ale wiąże się również z innymi korzyściami dla inwestora. Są to:

 • Atrakcyjne stopy zwrotu. Serwis Aureus zapewnia inwestorom możliwość zarabiania bez ponoszenia dodatkowych kosztów (opłaty obciążają pożyczkobiorców), a stopy zwrotu są kuszące. Inwestorzy nie muszą też obawiać się ukrytych opłat – serwis działa transparentnie, a nad bezpieczeństwem prawnym wszystkich użytkowników czuwają prawnicy.
 • Możliwość zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego pomnażania środków. To inwestor decyduje o czasowej perspektywie inwestowania. Inwestycja w pożyczki społecznościowe może mieć charakter jednorazowy, może też być długoterminowa – pożyczkodawca może pożyczać pieniądze na dłuższe okresy, np. 12 czy 24 miesiące.
 • Pełna kontrola nad sposobem inwestowania. Każdy pożyczkodawca po założeniu konta w serwisie Aureus może przeglądać wszystkie złożone wnioski o pożyczkę i określić, na których potencjalnie można zarobić.

Do powyższych korzyści płynących z wyboru pożyczek społecznościowych dodać trzeba wygodną obsługę. Serwis Aureus wykorzystuje nowoczesne systemy transakcyjne, dzięki czemu udzielenie pożyczki odbywa się sprawnie – inwestor nie musi tracić dodatkowo czasu na załatwianie formalności.

[1] Frrf.pl, Preferencje pożyczkowe Polaków. Raport z badania (dostęp 7.07.2020).

[2] Zbp.pl, InfoKredyt Oszczędzanie i Kredytowanie Polaków Edycja III, październik 2018 r. (dostęp 7.07.2020).

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top