News

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Sprawdź kiedy można go otrzymać

dodatek pielęgnacyjny zus dla kogo

Nie trzeba nic składać do ZUS żeby dostać dodatek pielęgnacyjny.

ZUS przyzna go automatycznie każdemu seniorowi, który skończy 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny jest, co roku waloryzowany. Od marca tego roku jego wysokość to 330,07 złotych.Rzeszowski Oddział ZUS wypłaca ponad 96tys. dodatków.

Każdy emeryt bądź rencista, który ukończy 75 lat może spodziewać się nieco większej wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowe pieniądze, które będą wypłacane razem z emeryturą lub rentą to dodatek pielęgnacyjny.

Jest on przyznawany przez nas automatycznie a to oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków – zapewnia Wojciech Dyląg regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany. Obecnie jego wysokość to 330,07 zł i jest przez nas wypłacany, co miesiąc w tym samym terminie płatności, w którym przelewana jest emerytura lub renta– dodaje.

Dodatek nie tylko dla seniorów

Senior, który ukończy 75 lat życia i jest uprawniony do emerytury lub renty dostanie dodatek pielęgnacyjny z tzw. automatu.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku osób młodszych, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – tutaj potrzebne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9. Zaświadczenie powinno być nie wcześniej wystawione niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Do wniosku może być także dołączona dokumentacja medyczna.

Z każdym rokiem rośnie kwota dodatku pielęgnacyjnego. Od marca 2023 r. do lutego br. był wypłacany w wysokości 294,39 zł, a między marcem 2022 r. a końcem lutego 2023 r. miał wartość 256,44 zł. Od 1 marca 2024 wynosi on 330,07 zł.

Od decyzji przyznającej dodatek można się odwołać w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Po tym terminie decyzja będzie prawomocna i nie będzie możliwości jej zaskarżyć. Sprzeciw może mieć formę papierowej korespondencji przesłanej pocztą. Ale można to też zrobić ustnie do protokołu podczas osobistej wizyty w placówce ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobom pobierającym tylko rentę socjalną (czyli bez zbiegu z rentą rodzinną), jak też uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osobom, które nie maja równocześnie wypłacanego świadczenia z tytułu przebytego ubezpieczenia.

Ponadto pamiętajmy aby poinformować Zakład o każdej zmianie adresu, bo doręczanie wszelkiej korespondencji (decyzji, pism) pod dotychczasowym adresem będzie prawnie skuteczne.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top