Biznes

Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Rusza projekt Pasja Biznesu

dofinansowanie dotacja firma działalność gospodarcza podkarpacie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR) informuje o rozpoczęciu I edycji rekrutacji na przełomie listopada i grudnia 2020 do projektu  PASJA BIZNESU współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu: PASJA BIZNESU

Okres realizacji projektu: od: listopad/grudzień 2020 do 31 grudnia 2022
Obszar realizacji projektu:
 województwo podkarpackie

Celem głównym projektu jest promowanie powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez  utworzenie i prowadzenie przez min. przez 12m-cy 81 firm.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest 90 mieszkańców (50 kobiet i 40 mężczyzn) z woj. podkarpackiego: nie posiadających aktywnego wpisu do CEIDG i nie zarejestrowanych jako przedsiębiorstwa w KRS lub nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które są:

 • osobami bezrobotnymi
 • bierne zawodowo lub
 • pracującymi w wieku 30 lat i więcej (od dn.30 urodzin)

zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku od 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety;
 2. Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;
 3. Rolnicy i członkowie ich rodzin;
 4. Reemigranci;
 5. Imigranci.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 1. przeprowadzenie szkoleń grupowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 90 Uczestników i Uczestniczek projektu w celu nabycia kompetencji z zakresu rejestracji
  i prowadzenia działalności gospodarczej (realizacja szkoleń w podziale na 3 grup szkoleniowych po 30 Uczestników projektu w wymiarze 40 godzin zegarowych na jedną grupę szkoleniową);
 2. udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie stawki jednostkowej 23 050,00 złotych na podjęcie działalności gospodarczej dla 81 Uczestników;
 3. przyznanie wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy w kwocie netto 2600,00 złotych miesięcznie dla 81 Uczestników.

Rekrutacja przewiduje 3 edycje (terminy uzależnione od działań projektowych i sytuacji związanej z pandemią):

1: XI/XII 2020
2: III 2021
3: VIII-2021

Szczegółowe informacje będą dostępne w aktualnościach na przełomie listopad/grudzień 2020 na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
www.rarr.rzeszow.pl

tel. 17 86 76 200 w. 214, 215, 216

źródło: RARR

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top