News

Dotacje dla podkarpackich uczelni

uczelnia wyższa dotacje 2022 podkarpackie
fot. A. Magda

Aż 11 uczelni z regionu otrzymało wsparcie z budżetu województwa podkarpackiego na zakupy inwestycyjne. Łącznie pula dotacji to 1,7 mln złotych. Szkoły wyższe przeznaczą pomoc m.in. na zakup sprzętu do laboratoriów, różnego rodzaju symulatorów a nawet mobilnego systemu wizualizacji śladów.

Umowy z rektorami oraz przedstawicielami uczelni podpisali marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch. Podczas wydarzenia marszałek Ortyl podkreślał, że kwota dotacji dla uczelni została w tym roku zwiększona, gdyż zarząd województwa widzi potrzeby szkół wyższych w zakresie innowacji, które są istotne dla rozwoju całego regionu.

Podkarpackie uczelnie które dostały dotacje:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
 • Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,
 • WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa,
 • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Wnioski o dofinansowanie złożyło 11 uczelni. Wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję, która je oceniała. Przy ocenie pod uwagę brane były następujące kryteria:

 • zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030,
 • zgodność przedsięwzięcia z potrzebami rynku pracy,
 • powiązanie przedsięwzięcia z powstaniem/rozwojem nowego kierunku kształcenia i/lub wzrostem liczby studentów na danym kierunku kształcenia,
 • powiązanie przedsięwzięcia z prowadzeniem działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej.

Największe dofinansowanie wśród uczelni otrzymała Politechnika Rzeszowska – 460 tysięcy na doposażenie stanowisk laboratoryjnych i dydaktyczno-badawczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Wysokość przyznanej dla uczelni dotacji uzależniona była od pozycji na liście rankingowej czyli liczby punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej. Od 2004 do 2021 roku województwo podkarpackie przyznało uczelniom w sumie 24 mln złotych na działalność bieżącą lub zakupy inwestycyjne.

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top