Inwestycje

Droga powiatowa Jamnica-Zbydniów będzie rozbudowana. Powiat ogłosił przetarg

droga jamnica zbydniów

Powiat Tarnobrzeski ogłosił przetarg na rozbudowę drogi powiatowej relacji Jamnica – Zbydniów.

Ogłoszenie pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Roboty przygotowawcze i roboty ziemne:
– wykonanie wykopów mechanicznie wraz z transportem urobku,
– wykonanie nasypów mechanicznie,
– karczowanie krzaków, pni i poszycia,
– zdjęcie warstwy humusu,
– rozbiórka istniejących ogrodzeń,
– rozbiórka istniejących przepustów,
– rozbiórka zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego, kostki betonowej i betonu wraz z podbudową,
– rozbiórka krawężnika betonowego,
– wykonacie nowego ogrodzenia panelowego;

b) Wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej:
– frezowanie nawierzchni bitumicznej,
– wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego,
– skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową,
– ułożenie siatki wzmacniającej z włókna szklanego,
– rozścielenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
– wykonanie pobocza z kruszywa łamanego;

c) Wykonanie konstrukcji zjazdów, ścieku przy krawężnikowego i chodnika:
– profilowanie i zagęszczanie podłoża,
– wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
– wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu,
– wykonanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
– wykonanie zjazdów, ścieku i chodników o nawierzchni kostki betonowej,
– wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego;

d) Wykonanie galanterii betonowej:
– ułożenie obrzeża betonowego na ławie i oporem z betonu,
– ułożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej i oporem betonowym,
– ułożenie koryt ściekowych na betonie,
– umocnieni skarbu płytami ażurowymi;

e) Roboty porządkowe:
– humusowanie i obsianie trawą,
– utylizacja elementów nienadających się do ponownego wbudowania,
– odmulanie rowów z namułu;

f) Roboty pomiarowe;

g) Wykonanie systemu kanalizacji deszczowej:
– wykopy jamiste oraz przekopy,
– zasypka wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem,
– wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża,
– transport urobku samochodami samowyładowczymi,
– wykonanie kanały z rur PP,
– wykonanie studni rewizyjnych,
– wykonanie wpustów ulicznych,
– wykonanie umocnień wylotów i wlotów;

h) Wykonanie elementów organizacji ruchu:
– oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznej,
– oznakowanie pionowe,
– dostawa i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych,
– montaż barier zabezpieczających ruch pieszych,
– montaż barier ochronnych stalowych;

i) Budowę kanału technologicznego.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-17 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top