Inwestycje

Droga powiatowa Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka przebudowana

droga tarnowiec wrocanka
fot. Powiat jasielski

Otwarto zmodernizowaną drogę powiatową Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka, zlokalizowaną w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka.

Realizacja tego projektu, zwłaszcza poprzez wydzielanie obszarów dla ruchu pieszego i kołowego, znacząco przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu podróży dla użytkowników tej trasy.

W ramach projektu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka”, poszerzono pas drogowy do 6 m, wykonano nową nawierzchnię na całej szerokości.

Dodatkowo, powstał lewostronny chodnik o szerokości 1,8 m na zarurowanym rowie. Pobocza zostały utwardzone, zmodernizowano zjazdy indywidualne wraz z przepustami pod nimi, a także odmulono i przebudowano odcinek prawostronnego rowu.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Jasła było wykonawcą zadania.

Starosta Jasielski podkreślił, że projekt ten nie mógłby zostać zrealizowany bez wsparcia Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, który przed rozpoczęciem budowy przeprowadził szereg prac przygotowawczych.

Całkowity koszt przebudowy wyniósł 2 476 269 zł, z czego 63,63% tej sumy zostało sfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pozostałe środki, w łącznej kwocie 900 000 zł, pochodziły z budżetu Powiatu Jasielskiego i Gminy Tarnowiec.

źródło: Powiat Jasielski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top