Inwestycje

Droga z Lipiny do Oleszyc oddana do użytku

lipiny oleszyce droga
fot. Daniel Kozik

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Bełżec na odcinku pomiędzy Zapałowem a Oleszycami, etap I czyli z Lipiny do Oleszyc została współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to niemalże 24 mln złotych, w tym aż 19,6 mln złotych dofinansowania pochodziło z EFRR.

Długość rozbudowanego i przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej w gminie Oleszyce to 6 km. Droga wojewódzka 865 została przebudowana pomiędzy Lipiną a Oleszycami, jako pierwszy etap przebudowy całego odcinka pomiędzy Zapałowem a Oleszycami.

Przebudowę drogi zlecił samorząd województwa, a nadzór nad nią sprawował Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wykonawcą prac było konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. (w roli lidera) oraz PBI WMB Sp. z o.o. (w roli partnera). Inżynierem kontraktu była firma PROKOM Construction Sp. z o.o.

Dzięki rozbudowie poszerzona została jezdnia, która teraz zyskała 7 m szerokości i ma 2 pasy ruchu po 3,5 m. Wykonano wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, rozbudowano skrzyżowania z traktami powiatowymi i gminnymi.

Droga została dostosowana do parametrów technicznych i użytkowych obowiązujących w standardzie dla drogi klasy G oraz dostosowana do przenoszenia obciążeń na poziomie 115 kN/oś.

Wybudowano i przebudowano pobocza, skrzyżowania, zatoki autobusowe. W kilku miejscach powstały chodniki oraz zjazdy. Przebudowie uległ też system odwodnienia drogi oraz przydrogowe przepusty oraz urządzenia infrastruktury technicznej.

Dzięki realizacji tej – kolejnej już na terenie powiatu lubaczowskiego – inwestycji sukcesywnie poprawiają się parametry techniczne drogi wojewódzkiej nr 865, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skraca czas przejazdów w przewozach pasażerskich i towarowych.

Przebudowa drogi daje także szansę na aktywizację terenów inwestycyjnych i rozwój tej części regionu.

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top