Inwestycje

Droga z Nowego Żmigrodu do Pielgrzymki oddana do użytku

droga nowy żmigród pielgrzymka
fot. A. Magda

Prawie 9 kilometrów długości – taki odcinek drogi wojewódzkiej nr 993 z Nowego Żmigrodu do Pielgrzymki został właśnie oddany do użytku kierowców.

Inwestycja była współfinansowana z Funduszy Europejskich i była realizowana w partnerstwie z Krajem Preszowskim na Słowacji.

W ramach przedsięwzięcia oprócz wymiany nawierzchni drogi wyremontowano istniejące skrzyżowania, pobocza i zjazdy, a w miejscowości Samoklęski powstał nowy chodnik dla pieszych. Wykonano też urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i udrożniono przydrożne rowy.

Wykonawcą robót była firma STRABAG, a nadzór nad robotami pełniła Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji. Wartość zadania wyniosła 12,7 mln złotych.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Krajem Preszowskim. Po stronie słowackiej został wykonany odcinek drogi znajdujący się na drodze II/556, o długości 7 kilometrów pomiędzy miejscowościami Fijaš i Lomné.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top