Poradnik

Dzieje drukarstwa

drukarstwo polska warszawa jkb print oferta historia

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić świat, który istniałby bez druku. Bez jego rozwoju zapewne żylibyśmy w zupełnie innej rzeczywistości.

Początki światowego drukarstwa

Za początek pierwotnych metod drukarskich na świecie uznaje się okolice roku 2400 p.n.e., kiedy w Egipcie zaczęto wykorzystywać gliniane stemple do powielania znaków. Później w Chinach wynaleziono papirus, który znacznie ułatwił proces reprodukcji symboli. Mniej więcej w VII wieku p.n.e. w Chinach za panowania dynastii Zhou zaczęto używać pierwszych ruchomych czcionek.

Kolejnym ważnym etapem w drodze do pełnoprawnego druku, jaki znamy dzisiaj, było wynalezienie następnego po papirusie nośnika, czyli pergaminu. Nastąpiło to na Bliskim Wschodzie w okolicach II wieku p.n.e.

Pierwsza kompletnie drukowana książka to Sutra Diamentowa z IX wieku, którą obecnie można podziwiać w British Museum.

Momentem przełomowym, o którym uczą we wszystkich szkołach podstawowych, był rok 1455, kiedy ukazała się Biblia Gutenberga. To właśnie Jan Gutenberg, który stoi za jej drukiem, uznawany jest za twórcę aparatu drukarskiego z ruchomymi czcionkami, który umożliwiał drukowanie na niespotykaną wcześniej skalę.

Druk w Polsce

Pierwsze wzmianki na temat druku na ziemiach polskich pochodzą z połowy XV wieku. Wtedy pojawił się pierwszy druk pochodzący z ówczesnego Królestwa Polskiego. Chodzi o kalendarz, który został wydrukowany w Krakowie w drukarni Kaspara Straubego.

Rozwój druku na naszym terytorium nabrał rozpędu po wynalazku Jana Gutenberga. Zaczęli przybywać do nas drukarze z Niemiec i zaznajamiać nas z tajnikami tego rzemiosła.

Szacuje się, że w końcówce XVI wieku dysponowaliśmy 25 oficynami drukarskimi. Prawdziwą stolicą polskiego druku był wówczas Kraków, w którym znajdowało się aż 9 z nich.

W przypadku obecnej stolicy na pierwszy plan wysuwały się takie drukarnie jak ta założona przez pijarów (1682 r.) oraz drukarnia Jezuicka, która powstała w 1717 roku.

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Jeśli chodzi Ci po głowie zbitka „drukarnia warszawa” i zastanawiasz się, jak wyglądały początki drukarstwa w stolicy, to koniecznie musisz odwiedzić Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Możesz w nim znaleźć imponujące zbiory historycznych eksponatów, które przybliżą Ci tajniki historycznego połączenia słów „drukarnia warszawa”. Oprócz działalności wystawienniczej muzeum prowadzi również warsztaty oraz zajęcia edukacyjne związane z rozwojem druku, książek oraz technik graficznych.

Zapoznaj się z ofertą JKB Print.

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top