News

Egzaminy i ferie na Podkarpaciu w nowym roku szkolnym

szkoła rok szkolny 2021 2022 egzaminy
fot. PUW w Rzeszowie

Ponad 272 tys. uczniów rozpocznie rok szkolny na Podkarpaciu. Dyrektorzy szkół przygotowują się do funkcjonowania w trybie zaostrzonych rygorów sanitarnych oraz do organizacji punktów szczepień.

Szczegóły działań podejmowanych przez rząd oraz wytyczne Ministra Edukacji i Nauki zostały dziś przedstawione na konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Z dziennikarzami spotkała się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch.

Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Są to w dużej mierze rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego. Dla przedszkoli nadal obowiązują wytyczne z 19 listopada 2020 r. V aktualizacja.

Wojewoda dodała, że na utrzymanie nauczania stacjonarnego w szkołach, kluczowy wpływ będą miały szczepienia. Także szczepienia wśród kadry nauczycieli.

Od 23 sierpnia, dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, do szkół trafiają pakiety bezpieczeństwa.

Egzamin ósmoklasisty i maturalny w roku szkolnym 2021/2022

W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie od 24 do 26 maja, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin maturalny w 2022 r.

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny w 2022 r. rozpocznie się 4 maja.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022

Ferie zimowe potrwają od 17 stycznia do 27 lutego. Uczniowie na Podkarpaciu będą odpoczywali od zajęć szkolnych od 14 do 27 lutego 2022 r.

Zajęcia w szkołach zakończą się 24 czerwca 2022 r. Przerwa wakacyjna będzie trwała od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

źródło: PUW w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top