Inwestycje

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Jakie są planowane inwestycje?

fundusze unijne europejskie podkarpackie
fot. A. Magda

W piątek w trakcie sesji sejmiku woj. podkarpackiego, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce, radni rozmawiali o nowej perspektywie finansowej UE.

Region w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia otrzyma do 2027 r. ponad 2 mld 181 mln euro.

Obecna na sesji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podkreśliła, że alokacja Funduszy Europejskich dla Podkarpacia jest większa niż Regionalnego Programu Operacyjnego w poprzedniej perspektywie finansowej.

Zwróciła uwagę, że w nowej perspektywie KE wyznaczyła priorytety, które muszą być uwzględnione w wydawaniu pieniędzy przez regiony. W tym kontekście wymieniła tzw. Zielony Ład, czyli inwestycje m.in. w OZE.

Na Fundusze Europejskie dla Podkarpacia składają się dwa programy.

Pierwszy to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego realizowane będą „twarde inwestycje” takie jak drogi, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura związana z odnawianymi źródłami energii, kwestie związane z kulturą czy turystyką.

Drugim programem jest Europejski Fundusz Społeczny, z tej puli finansowana będzie m.in. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Jarosińska-Jedynak dodała, że region będzie mógł skorzystać również z programów dedykowanych Polsce Wschodniej oraz transgranicznych.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślał w swoim wystąpieniu, że program jest zgodny ze strategią rozwoju regionu. Przypomniał, że po sesji w Jasionce rozpocznie się pierwsza konferencja dot. konsultacji społecznych programu.

Ortyl podkreślił, że poprzez konsultacje samorząd chce pozyskać opinie, uwagi i propozycje wszystkich środowisk. „Chcemy, żeby ten program był jak najbardziej dopasowany do potrzeb mieszkańców województwa, do ich potrzeb społecznych i gospodarczych, a także do potrzeb przedsiębiorców i partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego” – mówił.

Marszałek Władysław Ortyl mówił w kontekście nowego programu o kluczowych, strategicznych inwestycjach, wśród których są drogi wojewódzkie poprawiające dostęp do sieci TNT czyli A4, S19 i S74, Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka czy Szpital Uniwersytecki, Podkarpackie Centrum Nauki i PCI oraz Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna.

Bieszczady, Błękitny San, Roztocze – to regiony, które wymienił marszałek Ortyl, wskazując na konieczność ich szczególnego wsparcia w ramach nowej perspektywy unijnej.

fundusze unijne dla podkarpacia 2021-2027

fot. Anna Magda

W ramach konsultacji odbędą się w sumie 4 konferencje, oprócz tej, która odbyła się w piątek w Jasionce, następne będą w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu.

Udział w konsultacjach można wziąć także poprzez internet; na stronie urzędu marszałkowskiego zamieszczony jest projekt programu, dostępne są również formularze, dzięki którym można zgłaszać uwagi.

W czasie piątkowej sesji głos zabrał m.in. przewodniczący klubu PSL w sejmiku Jan Tarapata, który podkreślił, że program, który w przeliczeniu jest warty ok. 10 mld zł definiuje przyszłość regionu. „To potężne pieniądze, które muszą być dobrze zainwestowane. Istotne jest, aby te pieniądze przynosiły efekty w przyszłości” – dodał.

Zdaniem Tarapaty, ważne jest również, żeby w przyszłej perspektywie większy nacisk położyć na kształcenie młodzieży w nowych technologiach. Jego zdaniem, obecnie w tej dziedzinie jest „zapaść”. „Jeśli sobie z tym nie poradzimy to nie będzie mowy o gospodarce 4.0” – powiedział.

Na koniec sesji marszałek Władysław Ortyl po raz kolejny zaapelował o udział w szczepieniach. Wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. Czytamy w nim m.in., że jedną z form ograniczenia negatywnego działania koronawirusa, jest program szczepień, którego organizacją zajął się polski rząd.

Zwrócił uwagę, że aby wrócić do codziennego życia, konieczne jest osiągnięcie tzw. odporności grupowej.

„Będzie ona możliwa, jeśli szczepieniom przeciw Covid-19 podda się jak największa część naszej społeczności. Jako marszałek, radny województwa, ale również jako ojciec, mąż, dziadek i jako syn chcę zaapelować do wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego, aby skorzystali z możliwości szczepień przeciwko Covid-19. Przyjęcie szczepionki jest przejawem szacunku do własnego zdrowia i współmieszkańców, a w wymiarze chrześcijańskim wyrazem miłości do bliźniego”- podkreślił Ortyl.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top