Inwestycje

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 zatwierdzone

fundusze europejskie podkarpacie 2021-2027
Foto Mateusz Romankiewicz

Podkarpackie/Fundusze Europejskie. W G2A Arena w Jasionce nastąpiło oficjalne wręczenie decyzji zatwierdzającej nowy program regionalny.

Punktem kulminacyjnym konferencji było oficjalne wręczenie decyzji zatwierdzającej nowy program regionalny.

Na scenie w CWK G2A Arena, w obecności minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, marszałek Władysław Ortyl otrzymał oficjalny dokument z rąk Cinzi Masiny, co zostało nagrodzone brawami publiczności.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 uzyskał formalną akceptację Komisji Europejskiej jako trzeci spośród 16 programów regionalnych w Polsce. Świadczy to między innymi o dużej determinacji władz województwa, by jak najszybciej dystrybuować środki unijne na Podkarpaciu.

Rozpoczynając prace nad nową perspektywą w 2019 roku, głównym celem zarówno Komisji Europejskiej, jak i krajów członkowskich było dążenie do terminowego przygotowania i rozpoczęcia tej perspektywy. Pandemia COVID i wojna na Ukrainie znacząco spowolniły realizację tych założeń. Dlatego było konieczne pilne procedowanie zmian w ramach programów perspektywy 2014-2020, aby w jak największym stopniu przeciwdziałać skutkom tych zdarzeń.

12 stycznia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Komitet Monitorujący dla FEP 2021-2027, którego jednym z zadań jest zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów. Obecnie trwają prace nad Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu, który dookreśli finansowy, przedmiotowy oraz podmiotowy zakres wsparcia.

Przygotowywany jest harmonogram pierwszych naborów wniosków, jak również dokumentacja naborów, których ogłoszenie planowane jest jeszcze w bieżącym kwartale.

Zakłada się, iż pierwsze nabory, gdzie beneficjentami będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, będą dotyczyć działań związanych z cyfryzacją procesów administracji publicznej, adaptacją do zmian klimatu, gospodarką wodno – ściekową, drogami wojewódzkimi, jak również działań związanych z edukacją, kulturą, czy infrastrukturą społeczną.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top