Inwestycje

GDDKiA chce ogłosić przetargi na nowe drogi w 2023r. Ich długość to ok. 565 km

nowe drogi 2023 przetarg
fot. GDDKiA

GDDKiA/Nowe drogi 2023. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce w tym roku ogłosić przetargi na odcinki dróg o długości ok. 565 km.

Wartość tych inwestycji wyniesie ok. 28,6 mld zł – poinformowała w piątek GDDKiA. W jej ocenie 2023 r. może być dla branży trudny.

Jak zwrócono uwagę w piątkowej informacji GDDKiA, przyjęty w połowie grudnia ub.r przez Radę Ministrów Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) pokazuje, „jak wiele pracy czeka sektor budowlany w Polsce w kolejnych miesiącach i latach”. Na realizację inwestycji ujętych w nowym Programie przeznaczone zostanie w sumie 294,4 mld zł – przypomniano.

Wskazano, że GDDKiA planuje w tym roku ogłosić przetargi na niemal 565 km dróg. „Ich łączna wartość to ok. 28,6 mld zł” – podano. GDDKiA zapewniła, że ma finansowanie na ich realizację. „W ramach RPBDK ogłosimy przetargi na drogi o długości ok. 480 km. Z kolei w ramach PB100 będą to inwestycje o łącznej długości ok. 85 km” – wskazano.

Obecnie na etapie przetargu jest – jak poinformowano – „17 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) o długości 263,2 km oraz trzy zadania z PB100 o długości niemal 22 km”.

W ocenie GDDKiA publiczne inwestycje infrastrukturalne są receptą na przetrwanie trudnego okresu w gospodarce spowodowanego pandemią, a obecnie wojną w Ukrainie. „Konsekwentna realizacja przez GDDKiA założeń inwestycyjnych, portfel zamówień, w skład którego wchodzą zadania zarówno z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych jak i Programu budowy 100 obwodnic, konkretne plany na kolejne miesiące – to niezbędne elementy dla stabilności rynku” – stwierdzono.

GDDKiA wskazała, że w obliczu wydarzeń z początku ubiegłego roku, wykonawcy nie mieli możliwości racjonalnej wyceny materiałów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji, „przez co nie mogli składać odpowiednio skalkulowanych ofert”. „Wydłużyliśmy więc czas na składanie ofert dla niektórych przetargów. Zmiana terminu pozwoliła wykonawcom na dłuższą obserwację sytuacji na rynku i ocenę ryzyk oraz złożenie odpowiednio przeanalizowanych ofert” – wskazano.

Zdaniem GDDKiA 2023 r. również może stanowić wyzwanie dla sektora – dlatego inwestycje na drogach krajowych powinny być branży solidnym fundamentem. „Działania Rządu stabilizujące branżę budowlaną okazały się skuteczne w poprzednim roku” – wskazano. Chodzi, jak dodano, m.in. o zmiany w systemie waloryzacji kontraktów. „Obecnie 10-procentowy limit waloryzacyjny dotyczyć będzie umów zawieranych na wszystkich etapach cyklu życia inwestycji drogowej” – zapewniono.

„Znając potrzeby rynku, również w ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces polegający na podwyższeniu limitu waloryzacyjnego bądź wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej do już zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz na mniejsze zadania inwestycyjne” – stwierdzono. Dotąd do GDDKiA wpłynęło 341 wniosków o waloryzację wynagrodzenia – przekazano. „Rozpatrujemy kolejne wnioski. Aktualnie podpisano 130 aneksów waloryzacyjnych” – poinformowano.

Od 1 stycznia 2022 r. GDDKiA podpisała 24 umowy na drogi o łącznej długości 333,4 km i wartości ok. 12,8 mld zł. Z tego 22 umowy to zadania z RPBDK o łącznej długości 313,7 km i wartości ponad 12,4 mld zł oraz jedna obwodnica z PB100 o długości 5,9 km i wartości blisko 76 mln zł. Jedna umowa dotyczy dobudowy II jezdni na S19 Sokołów Małopolski-Jasionka o długości 13,8 km i wartości 273 mln zł – podsumowano.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top